İçe Dönük Kişilik Tiplerinde Baskın ve Yardımcı Faktörü Tespit Etme Sorunsalı

İlknur TUNÇ  29.12.2019
   
Dışa dönüklerde baskın faktör, doğrudan göze çarpacaktır. Zihinlerini kullanmanın en güvenilir, en yetenekli, en gelişmiş yolu dış dünyaya adanmıştır. Dış dünyaya açıkça sundukları bu taraf, en kısa temaslarda bile fak edilebilir durumdadır. Dışa dönüklerin en gelişmiş faktörü kolaylıkla görülebilir. İçe dönükler için ise tam tersi geçerlidir. Baskın faktör içe dönüktür ve dış dünyaya yardımcı faktör görünür durumdadır. İçe dönüklerin sadece en yakınları ve özellikle de mesleki ilgileri aynı olan kişiler (çünkü onlara yaklaşmanın en iyi yolu budur) onların iç dünyalarına girebileceklerdir. Bu nedenle dışarıdan görünen onların yardımcı faktörü olacaktır, en gelişmiş olan faktörleri ise dışarıdakiler tarafından görülemeyecektir. Sonuç tam bir paradokstur. Baskın faktörleri düşünme ya da hissetme olan içe dönükler dışarıdan yargısal insanlar olarak görülmeyeceklerdir. Dışarıda gösterdikleri şey yardımcı faktörleridir ve dış dünyada genellikle algılayıcı tutumla yaşarlar. Yargısal özellikleri iç dünyalarında önemli bir şey ortaya çıkana kadar belirgin değildir. Bu gibi durumlarda şaşırtıcı derecede pozitif bir tutum sergileyebilirler. Benzer şekilde, baskın süreci sezgisel ya da duyusal olan algılayıcı içe dönükler, dış dünyada algılayıcı insanlar gibi görünmezler. Dış dünyada yardımcı faktörünü gösterir ve yargılayıcı gibi yaşarlar. Farkı görebilmenin tek yolu, yardımcı faktörü baskın faktör, baskın faktörü ise yardımcı faktör olarak düşünmektedir.

Dışa dönükler de ise baskın faktör her zaman açıktadır. Diğer insanlar bu baskın faktörler hemen tanışabilir ve işlerini onunla yapabilirler. Herhangi bir konuda herhangi bir zamanda görüş bildirebilirler. Yardımcı faktör saygılı bir şekilde arka planda durur ve kaybolur.

İçe dönüklerde ise arka planda her zaman öncelikli konular çalışır. Yardımcı faktör kesintileri engellemek için dışarıdadır ya da içeride baskın faktöre yardım ediyor ise ondan istenileni görmek için dışarı çıkmıştır. Diğer insanların buluştukları ya da işlerini yaptıkları, yardımcı faktördür.

Sadece çok önemli bir iş söz konusuysa ya da çok yakınları söz konusuysa diğer insanlar baskın faktörü görmeye başlarlar. Eğer insanlar arka planda asıl baskın karakterin farkına varamazlarsa, asıl oyuncunun yardımcı faktör olduğuna kolayca inanabilirler. Bu içe dönükler için üzücü bir hatadır. Bu içe dönüklerinin yeteneklerinin küçümsenmesi ile birlikte, onların isteklerine, planlarına ve bakış açılarına dair eksik ya da yanlış bilgi edinilmesine neden olur. İçe dönükleri gerçek anlamda tanımlayabilecek tek kaynak, içerideki baskın karakterdir. İçe dönükler kişilerle birlikteyseniz, sıradan temaslar ve onlarla ilgili varsayımlar hatalı olacak ve bu şekilde onların gerçekte kim oldukları konusunda bilgi sahibi olunamayacaktır.

Eğer içe dönüklerin dahil olacağı bir karar alınması gerekiyorsa, kendilerine tüm detaylarla ilgili açıklama yapılmalıdır. Bu onların içeride gizlenen baskın karakterlerinin açığa çıkmasını sağlayacak ve nihai kararın en iyi olmasına katkı sağlayacaktır.

Dışa dönüklerde baskın faktör, doğrudan göze çarpacaktır. Zihinlerini kullanmanın en güvenilir, en yetenekli, en gelişmiş yolu dış dünyaya adanmıştır. Dış dünyaya açıkça sundukları bu taraf, en kısa temaslarda bile fak edilebilir durumdadır. Dışa dönüklerin en gelişmiş faktörü kolaylıkla görülebilir. İçe dönükler için ise tam tersi geçerlidir. Baskın faktör içe dönüktür ve dış dünyaya yardımcı faktör görünür durumdadır. İçe dönüklerin sadece en yakınları ve özellikle de mesleki ilgileri aynı olan kişiler (çünkü onlara yaklaşmanın en iyi yolu budur) onların iç dünyalarına girebileceklerdir. Bu nedenle dışarıdan görünen onların yardımcı faktörü olacaktır, en gelişmiş olan faktörleri ise dışarıdakiler tarafından görülemeyecektir. Sonuç tam bir paradokstur. Baskın faktörleri düşünme ya da hissetme olan içe dönükler dışarıdan yargısal insanlar olarak görülmeyeceklerdir. Dışarıda gösterdikleri şey yardımcı faktörleridir ve dış dünyada genellikle algılayıcı tutumla yaşarlar. Yargısal özellikleri iç dünyalarında önemli bir şey ortaya çıkana kadar belirgin değildir. Bu gibi durumlarda şaşırtıcı derecede pozitif bir tutum sergileyebilirler. Benzer şekilde, baskın süreci sezgisel ya da duyusal olan algılayıcı içe dönükler, dış dünyada algılayıcı insanlar gibi görünmezler. Dış dünyada yardımcı faktörünü gösterir ve yargılayıcı gibi yaşarlar. Farkı görebilmenin tek yolu, yardımcı faktörü baskın faktör, baskın faktörü ise yardımcı faktör olarak düşünmektedir.

Dışa dönükler de ise baskın faktör her zaman açıktadır. Diğer insanlar bu baskın faktörler hemen tanışabilir ve işlerini onunla yapabilirler. Herhangi bir konuda herhangi bir zamanda görüş bildirebilirler. Yardımcı faktör saygılı bir şekilde arka planda durur ve kaybolur.

İçe dönüklerde ise arka planda her zaman öncelikli konular çalışır. Yardımcı faktör kesintileri engellemek için dışarıdadır ya da içeride baskın faktöre yardım ediyor ise ondan istenileni görmek için dışarı çıkmıştır. Diğer insanların buluştukları ya da işlerini yaptıkları, yardımcı faktördür.

Sadece çok önemli bir iş söz konusuysa ya da çok yakınları söz konusuysa diğer insanlar baskın faktörü görmeye başlarlar. Eğer insanlar arka planda asıl baskın karakterin farkına varamazlarsa, asıl oyuncunun yardımcı faktör olduğuna kolayca inanabilirler. Bu içe dönükler için üzücü bir hatadır. Bu içe dönüklerinin yeteneklerinin küçümsenmesi ile birlikte, onların isteklerine, planlarına ve bakış açılarına dair eksik ya da yanlış bilgi edinilmesine neden olur. İçe dönükleri gerçek anlamda tanımlayabilecek tek kaynak, içerideki baskın karakterdir. İçe dönükler kişilerle birlikteyseniz, sıradan temaslar ve onlarla ilgili varsayımlar hatalı olacak ve bu şekilde onların gerçekte kim oldukları konusunda bilgi sahibi olunamayacaktır.

Eğer içe dönüklerin dahil olacağı bir karar alınması gerekiyorsa, kendilerine tüm detaylarla ilgili açıklama yapılmalıdır. Bu onların içeride gizlenen baskın karakterlerinin açığa çıkmasını sağlayacak ve nihai kararın en iyi olmasına katkı sağlayacaktır.

 
 


Daha Fazla Göster