ESTJ Kişilik Tipi

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
(Dışadönük – Duyusal – Mantıklı – Yargılayan)

ESTJler genel olarak

Erkeklerin %11’i

Kadınların %6’sı

Toplam nüfusun %9’unu oluştururlar.

Erkeklerde en sık görülen 2. tiptir.

Toplumun genelinde en sık görülen 5. tiptir.

 

İdeal meslek:

·        Denetmen

·        Pilot

·        Tamirci

·        İnşaat müdürü

·        Ceza işleri soruşturma memuru

·        Evde Sağlık Yardımcısı

·        Finansal Danışman

·        Doktor

·        Avukat

·        Satış Müdürü

·        Yargıç

·        Polis

·        İtfaiyeci

·        Ambulans Görevlisi

·        Yönetici

·        Avukat

·        Makinist

·        Banka memuru

·        Bilgisayar programcısı

·        Polis memuru

·        Diş hekimi

·        Satış temsilcisi

·        Mühendis

·        Süpervizör

·        Müteahhit

·        Öğretmen

·        Hekim

·        Subay            

 

ESTJlerin güçlü yönleri

Kendilerini adarlar: ESTJler görevlerini çok ciddiye alırlar. Sıkıldıkları veya zorlandıklarından dolayı işlerini yarım bırakmazlar, başladıkları işi bitirene kadar çalışmalarını devam ettirirler. Ayrıca mühim gördükleri ve ilgilendikleri konular üzerinde saatlerce çalışabilirler.

İradeleri kuvvetlidir: ESTJlerin çok kuvvetli inanç ve değer sistemleri vardır. ESTJler diğer insanların kendileri hakkında düşünceleri ne olursa olsun inançlarından vazgeçmezler ve onlara karşı çıkıldığında kendi fikir ve prensiplerini insafsızca savunurlar.

Açıksözlü ve Dürüsttürler: ESTJler lafı dolandırmayı sevmezler, fikirlerini açıkça beyan ederler. Ayrıca görüş ve fikirlerden ziyade daha çok gerçekler ilgilerini çeker.

Sadık, sabırlı ve güvenilirdirler: ESTJler örnek alınacak derece doğru sözlü ve güvenilirdirler. Sorumluluklarını ve verdikleri sözleri yerine getirme hususlarında çok ciddi ve titizdirler. Bu özellikleriyle kolaylıkla yakınlarındaki insanların güvenlerini kazanırlar.

Kural ve düzen oluşturmaktan lezzet alırlar: ESTJler kaostan ve düzensizlikten nefret ederler. Bu yüzden bulundukları ortamlarda kuralları, planları ve rol paylaşımlarını net bir biçimde belirleme ihtiyacını hissederler ve bu görevi keyifle üstlenirler.

Mükemmel organizatörlerdir: ESTJler insanları idare etme, görev paylaşımı ve objektif kararlar alma noktalarında harikulade yeteneklidirler. Bu kabiliyetleri sayesinde çok başarılı takım liderleri olurlar ve çalıştıkları yerlerde genelde yönetim ve işletmeden sorumlu olurlar.
 

ESTJlerin zayıf yönleri:

İnatçıdırlar ve Esnek Değildirler: ESTJler toplumsal kurallara ve kendi prensiplerine çok bağlıdırlar ve gerekmediği sürece mevcut düzeni değiştirmek istemezler. Bu yüzden çoğunlukla yeni fikirlere ve alışık olmadıkları yöntemlere açık değildirler. Bu, farklı ihtimalleri ve seçenekleri görmemelerine sebep olabilir.

Yargılayıcıdırlar: ESTJlerin sosyal olarak kabul görmüş değerlerle ilgili ve neyin doğru olup olmadığı hakkında oldukça sert çizgileri ve değer yargıları vardır.  Bu değer sistemlerini uygulamakta esneklik göstermezler ve bunların değiştirilmeye çalışılmasına şiddetle karşı çıkarlar. Kendi yargılarına çok bağlı olmaları yüzünden bazen hakikatı fark etmekte zorlanabilirler ve birden fazla doğrunun olabileceğini göremezler.

Duygularını ifade etmekte zorlanabilirler: ESTJlerin rasyonel ve objektif  yaklaşımları duygularının önüne geçmiştir. Bu yüzden ESTJler çoğu zaman duygularını ifade etmekte ve karşı tarafın ne hissettiğini anlamakta zorluklar yaşarlar. Bazen empati kuramadıkları bu gibi zamanlarda kolayca karşı tarafın kalbini kırabilirler.

Sosyal statülerine çok ehemmiyet verirler: ESTJler itibar ve saygınlıklarına ve diğer insanların kendileri hakkında ne düşündüklerine çok değer verirler. Bu yüzden hayatta attıkları adımlarına çok dikkat ederler ve dolayısıyla çoğunlukla kendi ihtiyaçlarını ihmal ederler.

Rahatlamakta zorluk çekerler: ESTJler diğer insanların kendileri hakkındaki beklentilerini çok ciddiye aldıklarından dolayı çok çalışırlar ve bu yüzden dinlenmek için kendilerine az vakit ayırırlar.

Alışık olmadıkları yöntemlerle araları yoktur: ESTJler kullanacakları yöntemleri denemek ve test etmek isterler. Bu yüzden daha önce tecrübe etmedikleri yollara fazla güvenmezler.

ESTJlerin ideal partnerleri:  ISFP ve ISTP

İş Hayatındaki Tutumu:

·        İşlemleri düzenlemede, üretime yön vermede, uygulamaları yürütmede üstüne yoktur.

·        Zamanı ve kaynakları ustaca kullanarak kısa sürede somut sonuçlar alır.

·        Sorun çözmeye odaklanır, sonuca ulaşır, yoluna devam eder.

·        Başkalarının da ehil olmalarını, ellerinden geleni yapmalarını ve sonuç alana kadar işin peşini bırakmadıklarını göstermelerini beklerler.

·        Mantıksız, tutarsız, uygulanamaz ya da verimsiz olanı hemen görür.

·        İstikrarlı, tatsız sürpriz olasılıklardan uzak ama içinde değişik insanlar bulunan ortamlardan hoşlanır.

·        İyi gününde sert ve inatçı ama adildir.

·        Katı da olabilir, fazla iş buyurabilir, uygun gördüğü usullere uymayanlara ya da önemli ayrıntıları gözden kaçıranlara sinirlenebilir.

·        Kendisine karşı gelenlere saygı duyar; Bir şartla: konunun doğrusunu bilmeli, kuralları öğrenmiş olmalı ve tutumlarının sorumluluğunu kabullenmeliler.

·        İşkolik olur, kendini ve başkalarını işe sürmeyi çok abartır.

·        Hedeflerine vardıracağım diye insanları ezebilir.


Daha Fazla Göster