KALİTE ÇALIŞMALARININ BAŞARISI KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ NASIL ARTIRILIR? (-2- PARETO ANALİZİ)

Tuna Emir  19.01.2020
   
PARETO ANALİZİ, problem çözme çalışmasının başlangıç noktasını veya bir problemin temel nedenini belirlemek için, problem ya da koşulların tümünün birbirilerine göre nispi önemini görmek amacıyla kullanılan grafiksel bir yöntemdir.

 19.YY’da İtalyan ekonomist olan Wilfredo Pareto ülke servetinin %80`inin ülke nüfusunun %20`si tarafından kontrol edildiğini belirlemiştir. Bu gözlem Pareto incelemesi olarak isimlendirilmiştir.

 Kalite sorunlarının büyük kısmını çözmek için hata kaynaklarının en önemlilerini ortadan kaldırmak yetmektedir. Bundan dolayı sorunların önce ölçümlenmesi gereklidir. Sonuçların büyük bir çoğunluğunun, sebeplerin küçük bir yüzdesi yüzünden oluşması söz konusudur. Oluşan sorunların %80’inin, olası sebeplerin %20’si tarafından oluştuğu ilkesini savunur.

Pareto diyagramının oluşturulmasındaki evreleri üç ana başlık altında incelemek mümkündür:

·       Verilerin toplanması, 

·       Verilerin sınıflandırılması,

·       Grafiğin çizilmesi.

Bu bilgilerin sonucunda elde edilen rakamlar bir diyagram üzerine yerleştirilir. Yatay eksende hata kaynakları, dikey eksenlerde de hata yüzdeleri ve hata sayıları belirtilerek pareto grafiği oluşturulur.


Daha Fazla Göster