Doğuştan Gelen Tercihler Hayat Yolculuğumuzu Nasıl Etkiler?

İlknur TUNÇ  29.12.2019
   
Burada sunulan teoriye göre kişilik, algı ve yargı kullanımına göre, dört tercih ile yapılandırılmıştır. Bu tercihlerden her biri, insanın gelişme yolundaki yol ayrımlarıdır ve kişinin hangi iki zıt mükemmellik biçiminin peşinden gittiğini belirler. İnsanların mükemmelliğe ulaşma tercihleri kısmen enerjilerine ve özlemlerine göre belirlenir ancak kişilik tipleri teorisine göre, insanların yöneldikleri mükemmellik türü, onları yoldaki ayrımlara yönlendiren doğuştan gelen tercihler tarafından belirlenir ve bu tercihler kişinin hayat yolculuğunu etkiler.

İnsanlar algılama ve yargılamaya ilişkin bireysel tercihlerini kullanarak kendi tiplerini oluştururlar. Doğal olarak ortaya çıkan ilgi alanları, değerler, ihtiyaçlar ve alışkanlıklar, herhangi bir tercihler grubunun kombinasyonundan kaynaklandığı için, tanınabilir bir özellik ve potansiyel seti üretme eğilimindedir. Bu nedenle bireyler, ENTP gibi dört tercihlerini belirterek tanımlanabilir. Böylece bir insanın, kendi tipine özgü özellikler ile diğerlerinden farklı olması beklenir.

Bununla birlikte, insanları ENTP olarak tanımlamak, insanın kendi kaderini tayin hakkını ihlal etmez. Bireyler zaten bebeklikten itibaren bu hakkı E ve N ve T ve P’yi tercih ederek zaten kullanmış olurlar.

Kişilik tiplerini tanımlamak ve anlaşılmasını sağlamak, sadece bireylerin kendi seçtikleri çizgiler boyunca gelişme haklarını elde etmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda, onlara diğerlerinden faklı olmak için izleyecekleri somut yollar için de rehberlik yapar.

 
 


Daha Fazla Göster