ENTP Kişilik Tipi

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
(Dışadönük – Sezgisel – Mantıklı – Algılayan)

ENTPler yaklaşık olarak

Erkeklerin %4’ünü

Kadınların %2’sini

Toplam nüfusun %3’ünü oluştururlar.

Toplumun genelinde en nadir görülen 5. tiptir.

İdeal meslek:

·        Reklamcılık

·        Ekonomist

·        Finans Analisti

·        Genel Müdür

·        Müfettiş

·        Sigorta Satış Görevlisi

·        Avukat

·        Bilgisayar analizcisi

·        Danışman                         

·        Mühendis

·        Girişimci

·        Mali planlamacı

·        Hekim

·        Psikolog

·        Halkla ilişkiler görevlisi

·        Spiker

·        Araştırma geliştirme uzmanı

·        Toplumbilimci

·        Üniversite profesörü

·        Yazar

ENTPlerin güçlü yönleri:

Hızlı düşünürler: ENTPlerin oldukça esnek bir zihinleri vardır. ENTPler herhangi bir tartışmada birbirine zıt görüşleri kolaylıkla ele alabilirler ve zorlanmadan bir fikirden diğerine geçebilirler. Ayrıca şeytanın avukatı olmayı, uzlaşma olmasın diye tartışmada zayıf kimseyi savunmayı, severler.

Bilgili ve Entellektüeldirler: ENTPleri yeni şeyler öğrenmeyi ve özellikle soyut ve teorik konularda bilgi hazinelerini zenginleştirmeyi severler. Akademik kariyerlerinde, özellikle orjinal ve farklı fikirler üretmeyi gerektiren alanlarda, çoğunlukla başarılı olurlar ve uygun şartlar altında istedikleri noktalara kolaylıkla ulaşırlar.

Orjinaldirler: ENTPler geleneksel ve mevcut metotları kullanmayı sevmezler; farklı ve orijinal fikirler ilgilerini çeker. Bu yüzden alışılmışın dışında, yeni yollar denemekten çekinmezler. Ayrıca tarihsel veya sistematik problemlere farklı perspektiflerden bakarak yeni çözüm yolları sunabilirler.

Çok iyi beyin fırtınası yaparlar: ENTPler bir fikir üzerinde tartışmaktan veya bir problemin çözümü için kafa yormaktan son derece keyif alırlar. En iyi çözümü bulmak için probleme bütün açılardan bakarlar ve olası tüm ihtimalleri analiz ederler. Bu sayede kolaylıkla madalyonun iki yüzünü de görebilirler. Ayrıca ENTPler herhangi bir fikirden duygusal olarak etkilemezler.

Enerjiktirler: ENTPler oldukça hevesli ve enerjik kişilerdir. İlgilerini çeken konular üzerinde günlerce yorulmadan çalışabilirler.

Karizmatirler: ENTPler kıvrak zekaları ve kendilerine olan güvenleri sayesinde kendi çevrelerinde çoğunlukla sevilen şahsiyet olurlar ve oldukça popülerdirler. Ayrıca diğer insanlar tarafından ilgi çekici ve etkileyici bulunurlar.

ENTPlerin zayıf yönleri:

Aşırı tartışmacı ve eleştireldirler: ENTPler tartışmaları zihinsel egzersiz olarak görürler, bu yüzden ilgilendikleri konular üzerinde tartışmayı severler. Ayrıca eleştirel bir bakış açısına sahiptirler, bazen eleştirileri oldukça acımasız ve insafsız olur. Bu özellikleri ENTPlerin başka insanlarla zaman zaman sıkıtılar yaşamalarına sebep olabilir.

Duyarsızdırlar: ENTPler çok fazla rasyoneldirler; kendi duygularını ifade etmekte ve diğer insanların hissiyatlarını anlamakta zorluklar yaşarlar. Bu yüzden insanlarla iletişim kurarken çoğu zaman karşı tarafın duygularını göz ardı ederler ve bu durum bazen, özellikle gergin ortamlarda, sorun oluşturur.

Müsamahakâr değildirler: ENTPler fazla toleraslı kişiler değildirler. Özellikle tartışma esnasında karşı taraf haksız veya hatalı olduğunu kabul etmemekte ısrar ediyorsa, o kişinin ENTPlerin gözündeki değeri düşer. Ayrıca ENTPler bazen kendileri kadar yetenekli olmayan veya entellüktüel bilgi birikimini zayıf olan insanları küçük görebilirler.

Odaklanmakta zorlanabilirler: ENTPlerin zihinleri sürekli ilgilendikleri bir konudan başka bir konuya atladığı için, ENTPler spesifik bir konu üzerinde yoğunlaşmakta zorluklar yaşayabilirler.

Çok çabuk sıkılırlar: ENTPler sürekli yeni heyecanlar peşindedirler. Zihinlerini her an yaratıcı problemler veya ilgilerini çeken konular işgal ettiği için, günlük, rutin işler ENTPler için oldukça sıkıcıdır ve zaman kaybıdır.

Pratik meseleleri sevmezler: ENTPler günlük işler ve pratik uygulamalardan ziyade çözümün kendisiyle ve fikirlerle ilgilenirler. Plan yapmayı severler lakin yaptıkları planı uygulamakta iyi değildirler.

ENTPler için ideal partnerler:  INFJ ve INTJ

İş Hayatındaki Tutumu:

·        Problem çözmede zekasını kullanır; hazırlıksız çözüm üretme yeteneğine ve çabuk düşünme gücüne güvenir.

·        Başka insanlarla ilişkilerinde zekice davranır, hayal gücünü devreye sokar, Kendi görüşünü onlara kabul ettirmede ustadır.

·        Kendi zamanlamasına uymak ister, geleneksel davranış biçimlerine boş verir.

·        Çabuk düşünme gücü, özgüveni ve söz ustalığı sayesinde insanları etkileyerek liderlik konumlarına yükselebilir.

·        Proje başlatma süreciyle ilgilenmeyi tercih eder; yeni proje tasarlamayı da sonraki uygulama ayrıntılarıyla uğraşarak iş bitirme külfetinden daha heyecan verici bulur.

·        Aynı zamanda birçok şeyle uğraşmaktan hoşlanır; ama eline verilen iş değişiklik ve yaratıcılık fırsatı sunmuyorsa çabuk sıkılır.

·        Birbirini izleyen birçok ilginç projeyle uğraşma fırsatını bulunca en yüksek verimliliğe ulaşır, Bunu yaparken değişik insanlarla ilişki içinde olursa verimi daha da artar.

·        Tek şeye odaklanması güçtür, çünkü aynı anda çok şeyle ilgilenir ve dikkati dağılır.


Daha Fazla Göster