INTJ Kişilik Tipi

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
(İçedönük – Sezgisel – Mantıklı – Yargılayan)

INTJler yaklaşık olarak

Erkeklerin %3’ünü

Kadınların %1’ini

Toplam nüfusun %2’sini oluştururlar.

INTJ toplumda en nadir görülen 3. tiptir.

ENTJ ile birlikte kadınlarda en nadir görülen tiptir.

İdeal meslek:

·        Anestezi uzmanı

·        Elektronik Mühendisi

·        Biyokimyager

·        Endüstri Mühendisi

·        Biyolog

·        Cerrah

·        Kimya Mühendisi

·        Avukat

·        Bilgisayar Programcısı

·        Yönetici

·        Matematikçi

·        Fotoğrafçı

·        Hekim

·        Psikiyatr

·        Psikolog

·        Araştırmacı

·        Fen bilgini

·        Toplumbilimci

·        Borsacı

·        Yazar                                     

·        Arkeolog

·        Mimar

·        Astronom

·        Avukat

·        Bilgisayar programcısı, analizcisi

·        Danışman

·        Modacı

·        Ekonomist

·        Mühendis

·        Yatırım ya da iş analizcisi

·        Yönetim danışmanı

INTJlerin güçlü yönleri

Süratli, Yaratıcı, Stratejik ve Çok yönlü zekaları vardır: INTJler  her fırsatta ilgilendikleri konular hakkında (ki genelde çok çeşitlidir) bilgi birikimlerini zenginleştirirler. Bu özellikleri sayesinde olaylara farklı perspektiflerden bakabilirler. INTJlerin doymak bilmez merakları vardır ve bu sayede akademik kariyerlerinde kolayca mesafe katedebilirler.  Kompleks problemleri ve zeka gerektiren mücadeleleri severler. INTJler her durumu stratejik ele alırlar, hayatı bir satranç oyunu gibi düşünürler. Atacakları her adım için olası tüm ihtimalleri ve senaryoları göz önünde bulundururlar, sonra planlarını yaparlar.

Kendine güvenleri fazladır: INTJler herşeyden ziyade kendi akıllarına güvenirler. Bu yüzden fikirlerinden ve bulgularından şüphe duymazlar. Bu, INTJlerin diğer insanlarla direk ve açık sözlü bir tarzda iletişim kurmalarına sebep olur. Ayrıca INTJler fikirlerini dile getirmekten çekinmezler. Eğer herhangi bir konuda kendilerinin haklı olduğu kanısına vardıysalar, onlarla daha fazla polemiğe girmek faydasızdır. Zira kanaatleri başkaları tarafından değiştirilemez.

Bağımsızlar ve Kararlıdırlar: Yaratıcılıkları, zekaları ve kendine güvenleri, INTJlerin kendi ayakları üzerinde durmalarına ve sorumluluklarını üstlenmelerine sebep olur. INTJler için bir fikrin toplum tarafından kabul görüp görmediği, ne kadar popüler olduğu veya otoritereler tarafından ne kadar desteklendiği önemsizdir. INTJler bir fikri mantıklı bulmadılarsa, akli ve mantıki deliller dışında hiçbir yolla ikna edilemezler. Bu özellikleri sayesinde genç yaşlarda dahi etkili ve tarafsız kararlar alabilirler. Ayrıca INTJler tartışma esnasında ortam ne kadar gergin olursa olsun hissiyatlarını kontrol altında tutarlar ve soğukkanlılıklarını muhafaza ederler.

Çalışkan ve Azimlidirler: Eğer herhangi birşey INTJlerin ilgisini çekerse, INTJler şaşırtıcı derecede bir azim ve sabırla kendilerini o işe verebilirler. Hedeflerine ulaşmak için saatlerce, günlerce, hatta aylarca çalışabilirler. Çoğu zaman hedefleri dışında pek birşeyi önemsemezler. Lakin zihin kaslarının çalışması gerekmediği durumlarda INTJlerde bir nevi tembellik görülebilir. Örneğin, okul hayatında “konuları zaten biliyorum” diyerekten fazla ders çalışmamak gibi riskli hareketlerde bulunabilirler.

Yeni fikirlere açıktırlar: INTJler mantıklı her fikre açıktırlar. Özellikle kendi görüşlerinin yanlış olduğu ispatlanırsa, yeni fikirleri kolaylıkla kabul ederler. Lakin bağımsızlıklarına çok ehemmiyet verirler. Kural ve geleneklere bağlı kalmaktan hoşlanmazlar ve herhangi bir kısıtlama altına girmekten nefret ederler. Bu yüzden çoğunlukla liberal düşünce yapısına sahip olurlar.

İlgi alanları çok geniştir: Stratejik düşünebilmeleri, yeni fikirlere kapalı olmamaları, bağımsız ve yaratıcı olmaları INTJlerin birçok alanda yetenekli olmasına olanak sağlar. INTJler karşılarına çıkan herşeyin analitik ve methodolojik  çözümlemesini yapabilirler ve onu pratik  olarak uygulayabilirler. Bu yüzden mimarlıktan siyasete kadar çok farklı konular ilgi alanlarına girebilmektedir.

INTJlerin zayıf yönleri:

Kibirli ve kendilerini beğenmiş olabilirler: Kendilerine çok güvenmeleri ve birçok alanda yetenekli olmaları INTJlerin bazen her meseleyi kendi başlarına halledebilecekleri düşüncesine kapılmalarına ve kendilerini olduklarından daha yetenekli ve bilgili görmelerine sebep olabilir. INTJler başka insanların mantıksal ve entellüktüel açıdan zayıf olduklarını düşünebilir ve bu yüzden çoğunlukla diğer insanların fikirlerine danışmazlar.

Aşırı mükemmeliyetçidirler: INTJler verimsizlikten ve  eksikliklerden nefret ederler. Kusurları gidermek için çok çaba sarfederler ve bütün ihtimalleri analiz ederler. Bu, esasında güzel bir haslet olsa da, eğer kontrol altına alınmazsa, özellikle türbülans olanlarda oldukça yıpratıcı bir hal alır ve işlerinde kayda değer bir yavaşlamaya ve verimsizleşmeye sebep olur.

Yargılayıcıdırlar: INTJler hızlıca hüküm verirler ve kendi akıllarına olan güvenlerinden dolayı onları daima doğru olarak kabul etme eğiliminde olurlar. Her ne kadar geniş fikirli olsalar da mantıksız gördükleri şeylere tahammül edemezler. Ayrıca INTJler kıskançlık, inat gibi duygulara dayalı davranışları çok mantıksız görürler. Bu yüzden duygularını esas alarak hareket eden insanlara mantıksız ve olgunlaşmamış nazarıyla bakarlar ve çok değer göstermezler.

Herşeyi analiz etme eğilimindedirler: INTJler herşeyin analiz edilebileceğine ve  mantıklı bir açıklaması olduğuna inanırlar. Hatta dostluk bağları ve duygusal ilişkiler gibi aklen açıklamasına gerek olmayan kavramları dahi analiz etmeye çalışırlar. Bu durum aile içinde veya romantik ilişkilerde ciddi sorunlara sebep olabilir.

Duyarsızdırlar: INTJler son derece açıksözlüdürler. Lakin bu bazen istenmeyen sonuçlara sebep olmaktadır. Çünkü INTJler çoğu zaman karşı tarafın ruh halini, duygusal yoğunluğunu, kırılganlığını veya o anki durumunu dikkate almazlar ve söylediklerinin karşı tarafta nasıl bir etki oluşturacağını düşünmezler. Dolayısıyla kolayca karşı tarafın kalbini kırabilirler ve ruhunu incitebilirler. Bu, INTJlerin sosyal hayatlarına en çok zarar veren özelliğidir.

Sıkı kurallardan nefret ederler: INTJler kuralları ve yönergeleri körü körüne uygulamaktan nefret ederler. Bu yüzden istediklerinin hikmetini ve gerekçesini açıklamayan üstlerini küçümseyebilirler. İktidarı ve statüskoyu kendi menfaati için kullanan insanların INTJler ile çatışma yaşaması büyük bir olasıdır.

Romantizmden bihaberdirler: INTJler mantıksal muhakeme gerekmediği durumlarda çoğu zaman zorluklar yaşarlar. Bu durum özellikle romantik ilişkilerde daha net görülür. Herşeye analitik yaklaştıklarından, duygusal ilişkilerinin devamlılığı için gerekli empati ve özveriyi göstermekte zorlanabilirler. Bazen ilişkilerindeki bazı sorunları mantıki yollarla düzeltmeye çalışırlerken, vaziyet daha da kötüye gider. (Lakin gariptir, INTJler partnerlerini onları etkilemeye çalışıtıkları zamanlardan ziyade kendi işlerinin başındayken etkilerler.) Bu sebeplerden ötürü yeni bir partner bulmak ve ilişkilerini sağlıklı yürütmek INTJler için oldukça zordur.

INTJlerin ideal partnerleri:  ENFP ve ENTP

İş Hayatındaki Tutumu:

·        Düşünce kavrama yeteneği güçlüdür. Çok zeki, çok özgün ve vizyon sahibi olabilir.

·        Kendi sezgilerine güvenir; onları gerçeğe dönüştürme konusunda azimlidir.

·        Çoğu zaman vizyon gerçekleştirme fırsatı sağlayan bir kurumun başına ya da bir yöneticisi konumuna gelir.

·        Problemlere özgün çözüm sağlamak için mantıklı ve düzenli çalışır.

·        Gündemdeki duruma yararlı olacak sistemler kurar, stratejiler geliştirir, teori modelleri yaratıp uygular.

·        Kafasını bir hedefe takabilir, başkalarını da kendini zorladığı kadar zorlayarak çalıştırabilir.

·        Gerçekler kafasındaki kusursuz modelin gerisinde kalırsa kendisini suçlayıp sıkıntılara girebilir.

·        Ara vermeden yalnız başına çalışmaktan hoşlanır.

·        Düşüncelerinin uygulanmasını kendi yönetmek ister.


Daha Fazla Göster