ISTP Kişilik Tipi

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
(İçedönük – Duyusal – Mantıklı – Algılayan)

 Toplumda ISTPler yaklaşık olarak;

Erkeklerin % 9’unu

Kadınların % 2’sini

Toplam nüfusun % 5’ini oluştururlar.

Erkeklerde en sık görülen 3. tiptir.

Kadınlarda en nadir görülen 4. tiptir.


İdeal meslek: 

·        Müfettiş

·        Mekanist

·        Korucu

·        Aviyonik Teknisyeni

·        İnşaat Teknisyeni

·        Polis

·        Ekonomist

·        Hesap uzmanı

·        Askeri personel

·        Koç ya da antrenör                                                     

·        Bilgisayar programcısı                                               

·        Polis memuru

·        Diş hekimi asistanı

·        Ekonomist

·        Mühendis

·        Deniz biyologu

 

ISTPlerin güçlü yönleri

İyimser ve Enerjiktirler: ISTPler oldukça neşeli ve enerjik şahsiyetlerdir, daima birşeyler yapmak isterler. Fazla strese girmezler, özellikle assertive olanlar çok nadir stres yapar. Plan yapmayı sevmezler, işi akışına bırakmayı tercih ederler.

Yaratıcı ve Pratiktirler: ISTPlerin oldukça canlı hayal güçleri vardır. Özellikle pratik ve mekanik konulara elleri çok yatkındır. ISTPler  ilgilendikleri konularda kolaylıkla daha önce uygulanmamış pratik çözümler üretebilirler.

Rahat ve Esnektirler: ISTPler oldukça esnek ve rahat kişilerdir, nasıl rahatlayacaklarını bilirler. Bulundukları anı yaşarlar ve gelecek hakkında fazla edişelenmezler. Hayatta karşılaştıkları sorunları fazla sıkıntı yapmazlar ve kolay kolay strese girmezler. Bu özellikleri sayesinde yeni ortamlara ve yeni koşullara kolaylıkla ayak uydurabilirler.

Doğal ve Rasyoneldirler: ISTPler içlerinden geldiği gibi hareket ederler ve yapmacık hareketlerden nefret ederler. Oldukça mantıklıdırlar ve çok yönlü kişilerdir. Bu sayede genelde birden çok alanda pratik becerikleri olur.

Krizlerden etkilenmezler: ISTPler kendi ayakları üzerinde dururlar. Ani kararlar alabilirler ve risk almaktan çekinmezler. Bu özellikleri sayesinde zor şartlardan fazla etkilenmezler ve krizlerden korkmazlar.

Enejilerini nerede kullanacaklarını bilirler: ISTPler rahat ve esnek kimseler olduklarından, dışarıdan ne yapacağı belirsiz biriymiş gibi gözükebilirler. Lakin bunun tam tersine ISTPler enerjilerini kendilerine saklarlar ve sadece gerektiği zaman kullanırlar.

ISTPlerin zayıf yönleri
İnatçıdırlar: ISTPler çok hassas kimseler olmadıklarından eleştirileden veya tartışmalardan fazla etkilenmezler. Lakin özel hayatlarına müdahele edildiği veya kendi düşüncelerine saygı gösterilmediği takdirde oldukça inatçı ve dik kafalı olabilirler.

Duyarsızdırlar: ISTPler son derece mantıklı ve objektif kişiler olduklarından diğer insanların duygularını anlamakta sıkıntı yaşarlar ve empati kurmakta zorlanırlar. İnsanlarla iletişim halindeyken karşı tarafın duygusal durumunu göz önünde bulundurmadıklarından dolayı, bazen istemeden karşı tarafı incitebilirler.

Çabuk sıkılırlar: ISTPler sürekli yenilik peşindedirler. Herhangi bir meselenin özünü kavradıktan sonra daha ilgi çekici başka bir konuya geçmek isterler. Bu yüzden uzun süre odaklaklanmayı gerektiren alanlarda zorluklar yaşarlar.

Taahhüt altına alınmaktan nefret ederler: ISTPler herhangi bir kısıtlama altına girmekten nefret ederler. Bu yüzden uzun vadeli sözler vermeyi ve uzun süre bir yere bağlı kalmayı sevmezler. Bu zaafları özellikle romantik ilişkilerine çok zarar verebilir.

İçine kapanıktırlar: ISTPler duygularını ve düşüncelerini kendilerine saklarlar ve özel hayatlarını dışarıya vurmazlar. Genelde sessiz kalmayı ve az konuşmayı tercih ederler. Bu sebeplerden ötürü diğer insanlar ISTPleri anlamakta zaman zaman zorluklar yaşarlar.

Risk almayı severler: Durağanlıktan çabuk sıkılmaları ve sürekli yeni heyecanlar tatmak istemeleri ISTPlerin bazen tehlikeli deneyimlere yönelmesine ve riskli davranışlarda bulunmasına sebep olur. Lakin bu zaarfları özellikle sosyal hayatta başlarına ciddi sıkıntılar açabilir. (Örneğin; sırf karşı tarafın tepkisini ölçmek için tartışma başlatmak gibi)

ISTPlerin ideal partnerleri:  ESFJ ve ESTJ

İş Hayatındaki Tutumu:

·        Çevresindeki somut gerçeklere odaklıdır.

·        Zamanlama duygusu güçlüdür; karşılaştığı somut sorunları hemen çözer, boşa çaba harcamaz.

·        Anlam belirsizliklerinden ve gereksiz ayrıntılarla uğraşmaktan hoşlanmaz; vakit geçirmeden sorunun püf noktasını yakalayıp çözümüne yönelmek ister.

·        Pürüz gidermek, sorunları sistemli, mantıklı, verimli biçimde ele almak hoşuna gider.

·        Eğer sonuç almasını engelleyen kurallar, usuller, yerleşik düzenler varsa, onların açığından dolaşmaya bakar.

·        Emir komuta zincirlerini ve yetki kademelerini gereksiz sayar, bütün gücüyle direnir onlara.

·        Başkalarını gözetim altında bulundurmaktan ya da başkaları tarafından gözetim altında bulundurulmaktan hoşlanmaz.

·        Yalnız çalışmayı tercih eder, Ancak kendisi kadar, ya da daha fazla teknik yeteneğe sahip bir meslektaşı varsa, onunla çalışmaya razı olur.

·        Kriz anında serinkanlılığını korur.

·        Aletlerden İyi anlar, onları hayret verici bir ustalıkla kullanır.

·        İlgilendiği alanlarda çok bilgi ve ayrıntıyı belleğinde kayda geçirir, hepsini çabucak düzenleyip mantık çerçevesine oturtur.

·        Yeteneklerini sürekli devreye sokmayan İşlerden kısa sürede sıkılabilir.


Daha Fazla Göster