ESFP Kişilik Tipi

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
(Dışadönük – Duyusal – Duygusal – Algılayan)

ESFPler yaklaşık olarak

Erkeklerin %7’si

Kadınların %10’u

Toplam nüfusun %9’unu oluştururlar.

Kadınlarda en sık görülen 3. tiptir.

Erkeklerde en sık görülen 7. tiptir.

İdeal meslek: 

·        Barista

·        Sosyal Hizmet Görevlisi

·        Öğretmen

·        Bahçıvan

·        Çocuk doktoru

·        Masaj Terapisti

·        Fizyoterapi uzmanı

·        Polis memuru

·        Profesyonel atlet

·        Halkla İlişkiler uzmanı

·        Emlakçı

·        Satış görevlisi

·        Sosyal hizmet görevlisi

·        Öğretmen

·        Veteriner hekim ya da asistan

·        Hayvan bakıcı ya da eğiticisi

·        Atlet koçu

·        Modacı

·        Diyetisyen, beslenme uzmanı

·        Uçuş görevlisi

·        Tıp asistanı

·        Meslek terapisti

·        Oyuncu

 
ESFPlerin güçlü yönleri:

Cesurdurlar: ESFPlerin zapt edilmesi zordur. ESFPler denenebilecek her şeyi tecrübe etmek isterler. Başkalarının yanaşmadığı keşifler yapmak ve yeni tecrübeler yaşamak için rahatlarının bozulmasına aldırış etmezler.

Orijinaldirler: ESFPler yeni şeyler denemeyi ve farklı yollar bularak kalabalık içinden sıyrılmayı severler. Gelenekler onlar için ikinci plandadır. Ayrıca ESFPler diğer insanların kendileri hakkındaki beklentilerini umursamazlar.

Estetik anlayışları ve Gösteri yetenekleri vardır: ESFPler yüksek sanat anlayışına sahiptirler ve bunu kelimelere ve fiiliyata dökmekte oldukça başarılıdırlar. Özellikle diğer insanları eğlendirmekten son derece keyif alırlar ve bu hususta eşsiz yetenekleri vardır.

Pratiktirler: ESFPlerin dünyaları hissetmek ve yaşamak üzerine kuruludur. Bu yüzden sadece pratik meseleler ilgilerini çeker. ESFPler teorik ve felsefi konulardan hoşlanmazlar. Onlar hakkında konuşmayı zaman kaybı olarak görürler.

Çok iyi gözlemcidirler: ESFPler bulundukları anı yaşarlar. Sadece o anki zaman ve duruma odaklanırlar. Somut gerçekleri ve değişiklikleri çok kolay fark ederler. Çevrelerini gözlemleme ve etraflarında olan biteni fark etme hususlarında oldukça başarılıdırlar.

İnsanlarla ilişkileri mükemmeldir: ESFPler esprili ve eğlenceli kişiliklerdir. Ayrıca oldukça konuşkandırlar; sıkılmadan saatlerce konuşabilirler. Yalnız kalmaktan nefret ederler. İnsanlarla vakit geçirmekten son derece keyif alırlar ve her an iletişime geçecek birilerini ararlar.

ESFPlerin zayıf yönleri

Hassastırlar: ESFPler özellikle türbülans karakterli olanlar son derece duygusal ve kırılgandırlar, duygularını gizleyemezler. Ayrıca eleştiriden çok kolay incinirler ve eleştiriye maruz kaldıklarında sert biçimde tepki gösterebilirler. Böyle durumlarda kendilerini köşeye itilmiş hissedebilirler. Bu, belki de ESFPlerin en büyük zaaf noktasıdır. Zira diğer zayıf noktalarının da kontrolünü zorlaştırır.

Anlaşmazlıklardan nefret ederler: ESFPler bazen çatışmaları görmezden gelirler ve fikir ayrılıklarından uzak dururlar.  Bu tarz ortamlardan uzaklaşmak için ne gerekliyse yapmaya çalışırlar ve daha eğlenceli şeylerle devam ederler.

Sürekli heyecan arayışındadırlar: Bu yüzden ESFPler sık sık risk alırlar. Kendilerine fazla müsamaha gösterirler. Uzun süreçli planlar yerine anlık zevkleri tercih ederler.

Uzun süreli plan yapmakta iyi değildirler: ESFPler bulundukları an ile ilgilendiklerinden dolayı gelecekle ilgili detaylı plan yapmazlar ve gelecek hakkında nadiren endişelenirler. Fiillerinin bir sonraki adımını ve neticesini pek nazara almazlar.

Odaklanmakta zorluk çekerler: ESFPler çok çabuk sıkılırlar. Mümkün olduğu kadar eğlemek ve hayatı yaşamak isterler. Doğal olarak sabır ve odaklanmayı gerektiren işlerde zorlanırlar. Herhangi bir vazifede uzun süre kendilerini vererek çalışamazlar. Klasik Edebiyat gibi ağır, sabit dersleri psikoloji gibi dinamik derslere nazaran daha zor bulurlar. Bu hususta ESFPlere, kendilerine günlük eğlenceli hedefler koymaları ve sıkıcı olan ağır işlerini bu tarz yöntemlerde hafifletmeleri tavsiye edilir.

Okul hayatlarında zorlanabilirler: ESFPler okulu zaman kaybı olarak görürler. Daha çok sosyalleşmek, yaratıcılık ve pratik şeyler ilgilerini çeker. Bir programa tabi olmak ve akademik alanda başarılı olmak için çalışmak ESFPler için oldukça zor ve sıkıcıdır.

 
ESFPlerin ideal partnerleri:  ISTJ ve ISFJ

 İş Hayatındaki Tutumu:

·        Hareketli ve canlandırıcı bir atmosferde, dost ve enerjik insanlarla çalışmak ister.

·        Halkla ilişki kurmada başarılı olabilir.

·        Çeşitlilik sever; sık sık iş ya da görev değiştirmek hoşuna gider.

·        Durmadan çevreyi kollar, oluşan yeni bir durumu hemen fark eder.

·        Çatışmaları çözüme bağlamada mahirdir; gerginlik giderme ve insanların uyum içinde çalışmasına yardım etme yeteneği vardır.

·        Becerikli ve sağduyuludur.

·        Tekrar tekrar bilgi İşlemiyle uğraşmaktan ve çözüm olanaklarını tartışıp durmaktan hoşlanmaz; hemen konunun özüne ulaşılıp karara bağlanmasını ister.

·        Başkalarını konuyla ilgilendirip karar sürecine katılmalarını sağlamada başarılıdır. Takım oyununu destekler.

·        Başkalarına pratik hizmet sunmasına olanak sağlayan kariyerlerden hoşlanır.

·        Çoğu zaman hazırlık yapmayı son ana kadar erteler; iş bitirmeye de pek öncelik vermez.

·        Bir işin tamamlanmasının ne kadar zaman alacağını kestirmede zorlanır.


Daha Fazla Göster