ENFJ Kişilik Tipi

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
(Dışa dönük – sezgisel- hisseden – yargılayan)

ENFJler yaklaşık olarak

Erkeklerin %2’sini

Kadınların %3’ünü

Toplam nüfusun %3’ünü oluştururlar.

ENFJ erkeklerde en nadir görülen 2. tiptir.

Toplumun genelinde en nadir görülen 4. tiptir.

 
İdeal meslekler:

·        Halkla ilişkiler uzmanı

·        İç tasarımcı

·        Öğretmen

·        İnsan kaynakları uzmanı

·        Sanat direktörü

·        Psikolog

·        Sosyal hizmetler görevlisi

·        Çocuk bakıcısı

·        Müşteri ilişkileri sorumlusu

·        Editör

·        Sunucu

·        Çevirmen

·        Terapist

·        Aktör

·        Yönetici

·        Reklamcı

·        Şirket ya da takım antrenörü

·        Diyetisyen, beslenme uzmanı

·        Fizyoterapi uzmanı

·        Psikolog ya da terapist

·        Halkla ilişkiler görevlisi

·        Satış temsilcisi

·        Sosyal hizmet uzmanı

·        Konuşma bozukluğu uzmanı

·        Öğretmen

·        Akademisyen

·        Meslek danışmanı

·        Yazar

·        Editör

ENFJlerin güçlü yönleri:

Hoşgörülü ve Toleranslıdırlar: ENFJler yeni fikirlere açıktırlar ve diğer insanların düşüncelerine karşı anlayışlıdırlar. Kendi düşünceleriyle çatışıyor olsa bile diğer insanların fikirlerini dinlerler ve yıkıcı olmayan bütün görüşleri göz önünde bulundururlar. Bu özellikleri ENFJlerin diğer insanlarla çok iyi geçinmelerine ve çok iyi birer ekip oyuncusu olmalarına sebep olur.

Güvenilirdirler: ENFJlerin en nefret ettikleri durum başkalarını hayal kırıklığına uğratmaktır. Bu yüzden ENFJler çok çalışırlar ve verdikleri sözleri harfiyen yerine getirirler. Bu özellikleri onları oldukça güvenilir ve sabırlı kişilikler yapar.

Özverilidirler: ENFJler samimi, sıcakkanlı ve yardımsever kişilerdir. Kendilerinden ziyade diğer insanların ihtiyaçlarına önem verirler.  Her an başkalarına yardım etmeye hazırdırlar. İdealisttirler, dünyanın daha güzel ve yaşanabilir bir yer olmasnı isterler.

Karizmatiktirler: ENFJler çevreleri tarafından oldukça sevilen şahsiyetlerdir. İnsanları nasıl etkileyeceklerini ve nasıl motive edeceklerini içgüdüsel olarak bilirler. İnsanlarla etkili iletişim kurabilirler ve insanların dikkatlerini uzun süre canlı tutabilirler. Bu özellikleri sayesinde kendi çevrelerinde oldukça popülerdirler.

Doğal Liderlerdir: ENFJler otorite sahibi olma veya insanlara hükmetme arayışında değildirler. Lakin çoğu zaman karizmaları diğer insanları cezbeder ve lider olmalarını kendilerine diğer insanlar teklif eder. Bu sebeple ENFJler genelde kendilerini liderlik rolünü üstlenmiş olarak bulurlar ve bu sorumluluğu başarılı bir şekilde yerine getirirler.

ENFJlerin zayıf yönleri:

Bazen kendilerini ihmal ederler: ENFJler diğer insanların kendileri hakkındaki beklentilerini çok ciddiye alırlar. Bu yüzden bazen kendilerine normalden fazla sorumluluk yüklerler. Ayrıca diğer insanların duygularına karşı hassas olduklarından başkalarının problemlerini kendi ihtiyaçlarının önüne koyarlar. Tüm bunlar ENFJlerin kendileriyle fazla ilgilenmemesine sebep olur.

Aşırı idealisttirler: ENFJler herkesin iyi niyetli olduğuna inanırlar, çatışma zamanlarında kızmak ve azarlamak yerine merhamet etmeyi tercih ederler. Ayrıca ulaşılması zor hedeflere sahip olabilirler. Hatta bu özellikleri yüzden bazı insanlar kendilerine saf gözüyle bakabilirler ve ideallerini küçümseyebilirler.

Çok hassastırlar: ENFJler duygusal ve hassas kişilerdir. Bu yüzden bazen çok kırılgan olurlar ve çok çabuk hayal kırıklığına uğrayabilirler. Bazen ufak bir meseleyi kalplerinde çok fazla büyütebilirler ve kendilerini gereksiz yere suçlayabilirler. Ayrıca eleştirilere karşı fazla dirençli değildirler ve eleştirilerden çok kolay yaralanabilirler.

Karar vermekte zorlanabilirler: Oldukça hassas bir yapıya sahip oldukları ve diğer insanlara karşı duyarlı oldukları için ENFJler özellikle başka insanları etkileyecek kararlar almakta çok fazla sıkıtı çekerler. Ayrıca karar verme esnasında bütün olasılıkları düşünmekten ve farklı seçenekler arasında gidip gelmekten kendilerini alıkoyamayabilirler.

Kendilerine olan saygıları dalgalıdır: ENFJlerin özsaygıları hedeflerine ne kadar ulaştıkları ve ne kadar idealleri doğrultusunda yaşadıklarına veya etrafındakilerini ne kadar memnun ettiklerine göre değişir. Gayelerini istedikleri gibi hayata dökemezlerse veya etrafındaki insanlara yardım edemezlerse kendilerine duydukları saygı düşer ve özgüvenleri azalır.

ENFJlerin ideal partnerleri: INTP ve INFP

 İş Hayatında:

·        İhtirası büyüktür, ideallerine erişmek ve başarıları somutlaştırmak için çok çalışır.

·        Düşünceli, düzenli, hedefe dönük ve kararlıdır; başkalarının da öyle olmasını bekler.

·        Düşüncelerini iyi ifade eder; sözcükleri takılmadan, rahat kullanır.

·        Bir topluluğun neye ihtiyacı olduğunu iyi kestirir; gereken eylemi başlatmakta başarılıdır.

·        Değişik görüşleri saygıyla karşılayıp takım ruhu yaratmayı da bilir.

·        Hareketli, heyecan verici bir ortamda çok şey yaparak yaratıcı ve enerjik insanlarla çalışmayı sever.

·        Etkilenecek insanların değerleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olan üretim yöntemlerine ve işlemlere o da uyar.

·        Başarısızlığa uğrarsa, bunu yeni bir atılıma çağrı gibi kabullenebilir.

·        İdeallerini yansıtan, başkalarına da heyecan ve uyum sağlamasına olanak veren uğraşları tercih eder.

·        Çabuk davranır. Çoğu zaman acelesi vardır, işler ağır giderse sıkılıp sinirlenebilir.


Daha Fazla Göster