ESFJ Kişilik Tipi

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
(Dışadönük – Duyusal – Duygusal – Yargılayan)

ESFJler yaklaşık olarak

Erkeklerin %8’ini

Kadınların %17’sini

Toplam nüfusun 12’sini oluştururlar.

Toplumun genelinde en sık görülen 2. tiptir. (En sık görülen tip ISFJ’dir)

İdeal meslek:

·        Yuva öğretmeni

·        Etkinlik Planlayıcısı

·        Kişisel Yardımcı

·        Evde Bakıcı

·        Radyoloji Teknisyeni

·        Resepsiyonist

·        Hemşire

·        Sekreter

·        Öğretmen Asistanı

·        Bankacı

·        Muhasebeci

·        Fizyoterapi uzmanı

·        Emlakçı

·        Din görevlisi

·        Danışman

·        Dişçi ve doktor asistanı

·        Uçuş görevlisi

·        Sağlık görevlisi

·        Öğretmen

·        İç dekoratör

ESFJlerin güçlü yönleri:

Pratik konularda oldukça yeteneklidirler: ESFJlerin günlük ve rutin işleri idare etmek noktasında üstün yetenekleri vardır.  Elleri pratik meselelere çok yatkındır. Ayrıca yakınlarındaki insanların ihtiyaçlarıyla ilgilenmekten ve onlara yardım etmekten son derece keyif alırlar.

Görevlerini ciddiye alırlar: ESFJlerin çok kuvvetli sorumluluk bilinçleri vardır. ESFJler sorumluluğunu üstlendikleri işleri ciddiyetle ve titizlikle yerine getirirler. Genelde çok çalışkandırlar ve görevlerini kendi ihtiyaçlarından önde tutarlar.

Sadakatlidirler: ESFJler ilişkilere ve istikrara çok değer verirler. Zorunlu olmadıkça mevcut durumu değiştirmeyi tercih etmezler ve bu yüzden çoğunlukla aile ve arkadaş ilişkilerini ayakta tutan direk görevini görürler. Bu özellikleri iş ve özel hayatlarında ESFJleri oldukça güvenilir birer partner yapar.

Duyarlı ve Sıcakkanlıdırlar: ESFJler diğer insanların hissiyatlarıyla derinden ilgilenirler. İnsan ilişkilerinde uyum ve ahenk ESFJler için çok önemlidir. Kimsenin kalbini kırmamaya azami özen gösterirler. Bu özellikleri sayesinde insanlarla geçinme hususunda pek sıkıntı yaşamazlar.

İnsanlarla iletişim kurmakta başarılıdırlar: Uyum ve ahenke çok değer vermeleri ve diğer insanlara karşı oldukça duyarlı ve dostcanlısı olmaları, ESFJlerin insanlarla mükemmel derecede sağlıklı iletişim kurabilmelerine sebep olur. ESFJler çok sosyal kişiliklerdir ve çok iyi ekip oyuncusudurlar. Toplumsal kurallara uymakta ve gündelik konularda konuşmakta zorlanmazlar. Ayrıca kuvvetli aidiyet duyguları vardır, bu yüzden toplumsal düzende aktif rol almak isterler 

ESFJlerin zayıf yönleri

Sık sık sosyal statüleri hakkında endişelenirler: ESFJler toplumda sorumluluk sahibi, başarılı ve saygın bir kişilik olarak görülmek isterler. Toplumsal saygınlıklarını artırmak için her şeyi yapabilirler. Lakin ESFJlerin sosyal statülerini çok fazla göz önünde bulundurmaları, bazen yaratıcılıklarının ve açık görüşlülüklerinin kısıtlanmasına sebep olur.

Esnek değildirler: ESFJler geleneklere ve sosyal olarak kabul görmüş değerlere çok önem verirler. Lakin alışılmışın dışına açık değildirler, hatta çoğu zaman bu farklı yöntemlere yargılayıcı ve eleştirel yaklaşırlar.

Yeniliklere ve doğaçlamalara açık değillerdir: ESFJler alışılmışın dışındaki tarz ve davranışlara eleştirel yaklaştıkları gibi kendilerinin de faklı görünmesinden hoşlanmazlar. Bu yüzden çoğunlukla yeni ve farklı deneyimlere açık değildirler.

Eleştirilere karşı dayanıklı değildirler: ESFJler anlaşmazlıklardan ve eleştirilerden nefret ederler. Kendi davranışları, fikirleri ve hürmet gösterdikleri değerlerine yapılan eleştirilerden çok kolay incinirler. Bu tarz eleştirel bir yaklaşım gösteren kişilere sert tepki gösterebilirler ve bu bazen yakınlarıyla aralarının açılmasına sebep olabilir.

Aşırı özverilidirler: ESFJler diğer insanların ihtiyaçlarıyla ve dertleriyle aşırı derecede ilgilenirler. Bu çok güzel ve takdire şayan bir haslet olmasına rağmen dikkat edilmediği ve kontrol altına alınmadığı takdirde ESFJlerin kendilerini ihmal etmesine ve kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmesine neden olur.

İlgiye muhtaçtırlar: ESFJler yaptıklarının karşılığında beğenilmek ve takdir edilmek isterler. Eksikliğinde karşı tarafın dikkatini çekmeye ve onları etkilemeye çalışabilirler.

 ESFJler için ideal partnerler:  ISTP ve ISFP

İş Hayatındaki Tutumu:

·        İyi takım oyuncusudur; işte bütün arkadaşlarla dost olmak ister,

·        Erken karar verilmesini tercih eder; ama bütün kararları tek başına vermek konusunda ısrarcı değildir.

·        İşbirliği yapmaya, hizmet vermeye, başkalarına pratik ve somut destek sağlamaya yatkındır.

·        Teori ya da felsefeye dayanarak sorun çözmeye çalışmak istemez.

·        İnsanlarla görüşürken onlara yakın ve sıcak ilgi gösterir.

·        Çok girişkendir; çok insanla ilişki gerektiren işleri tercih eder.

·        Kavgasız gürültüsüz bir ortamda, insanların ortak bir hedefe varmak için uyum içinde çaba harcamalarına katkı sağlayarak çalışmak ister.

·        Liderlik mevkilerine gelmek için uğraşmaz, ama öyle yerlere getirilirse önemli sonuçlar alır.

·        Amirlere çok saygısı vardır; başkalarının da o saygıyı göstermesini bekler.


Daha Fazla Göster