KALİTE ÇALIŞMALARININ BAŞARISI KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ NASIL ARTIRILIR? (-5- NEDEN-SONUÇ DİYAGRAMI)

Tuna Emir  19.01.2020
   
NEDEN-SONUÇ DİYAGRAMI (BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI), belli bir sonuca neden olan temel faktörleri bulmak ve bunların etkilerini belirlemek amaçlı bir analiz ve karar verme tekniğidir. Yöntem beyin fırtınası tekniği kullanılarak etkinleştirilebilir. Ancak sonuçlara yönelik tüm kritik faktörlerin ortaya çıkarılması hedeflenmelidir.

Neden-Sonuç diyagramında çeşitli aşamalar söz konusudur. Bunların başlıcaları şu şekildedir:

·       Büyük bir kâğıt föy üzerine toplantıya katılanların kolayca görebilmeleri amacıyla bir neden-sonuç diyagramı çizilir. Bu föy gelecek toplantılarda hazır bulunmak için saklanmalıdır.
·       Genel bir neden sonuç diyagramı için örneğin, personel, yönetim, araç-gereç makineler ve metotları gibi nedenleri gösteren değişik sayıda kategoriler belirlenir. Bir neden-sonuç süreç diyagramı için ise neden-sonuç diyagramı süreç evrelerini içine alır.
·       Yukarıda tanımlanan süreç ve kuralları takiben sonucun mümkün olan tüm nedenlerini ortaya çıkarmada beyin fırtınasından yararlanılır.
·       Bu işlem üyeler arasında sıraya uygun olarak yerine getirilir. Üyeler yeni nedenler önermediği zaman beyin fırtınası durdurulur.
·       Neden-Sonuç diyagramı toplantı sırasında ve sonrasında hafta boyunca bireylerin nedenler ilave edebileceği şekilde bir pano üzerine asılmalıdır.

Neden- Sonuç Yönteminin Yararları :

·       Sorunların üzerine giden aktif bir yönetimi geliştirir,
·       Diyagramın hazırlanması iletişimi güçlendirir. Herkesin dikkatini bir noktaya toplamasını sağlar,
·       Başlı başına eğitici bir çalışmadır, herkesin bilgisini geliştirir,
·       Verilerin toplanmasını ve konuya bilimsel yaklaşmayı sağlar,
·       Konuya hakimiyeti sınamak için oldukça iyi bir tekniktir,
·       Tüm sorunlara uygulanabilir.
Daha Fazla Göster