ENTJ Kişilik Tipi

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
(Dışadönük – Sezgisel – Mantıklı – Yargılayan)

ENTJler yaklaşık olarak

Erkeklerin %3’ünü

Kadınların %1’ini

Toplam nüfusun %2’sini oluştururlar.

ENTJ toplumun genelinde en nadir görülen 2. tiptir.

INTJ ile birlikte kadınlarda en nadir görülen tiptir.

İdeal meslek:

·        Yönetici

·        Politikacı

·        Asker

·        Ajan

·        Strateji Uzmanı

·        Mühendis

·        Mimar

·        Şef

·        Bilgisayar ve IT uzmanı

·        Elektrik Mühendisi

·        Acil Durum Yönetimi Uzmanı

·        Epidemiyoloji Uzmanı

·        Araştırma Analisti

·        Yönetici

·        Bilgisayar uzmanı

·        Şirket takım antrenörü

·        Ekonomist

·        Mühendis

·        Çevre planlamacısı

·        Mali planlamacı

·        Sağlık ve eğitim danışmanı

·        Avukat

·        Hekim

·        Psikolog

·        Araştırma geliştirme uzmanı

·        Araştırıcı

·        Fen bilgini

·        Borsacı

ENTJleri güçlü yönleri

Stratejik Düşünürler: ENTJler olaylara ve problemlere farklı açılardan yaklaşırlar. Uzun vadeli plan yapmakta üstün yetenekleri vardır. Bu özellikleri, zor dönemeçlerde kritik kararlar alabilmelerine, kriz dönemlerini zorlanmadan idare edebilmelerine ve ileriye dönük stratejik adımlar atabilmelerine olanak sağlar.

Özgüvenleri fazladır: ENTJler kendilerinden emindirler ve yeteneklerine güvenirler. Düşüncelerini açık açık söylemekten çekinmezler ve ilgi odağı olmaktan rahatsız olmazlar. Liderlik sorumluluğunu zorlanmadan üstlenirler.

Enerjiktirler: ENTJler ekip halinde çalışmaktan, özellikle de takım lideri olmaktan son derece lezzet alırlar. Tükenmez enerjileri, özellikle liderlik rolünü üstlendiklerinde, ekip arkadaşlarını motive eder ve harekete geçirir.

Oldukça verimlidirler: ENTJler tembellik, verimsizlik ve mantıksızlıktan nefret ederler ve bu çeşit davranışlara karşı tolerans göstermezler.

İradeleri kuvvetlidir: ENTJler kararlı ve azimli kişiliklerdir. ENTJlerin pes ettikleri ve vizyonlarından vazgeçtikleri çok nadir görülür. Karşılarına hangi engel çıkarsa çıksın hedeflerinin peşini bırakmazlar.

Karizmatikdirler ve İlham kaynağıdırlar: ENTJler kendilerine olan saygıları ve güçlü düşünce yapıları sayesinde diğer insanlara ilham kaynağı olurlar. Ayrıca ikna kabiliyetleri kuvvetlidir. Bu özellikleriyle kolaylıkla başka insanları harekete geçirebilirler.

 

ENTJlerin zayıf yönleri

İnatçı ve baskındırlar: ENTJler girdikleri tartışma ve münazaraların hepsinde galip gelmek isterler. Bu yüzden kendi fikir ve görüşlerinin kabul görmesi için oldukça ısrarcı ve inatçı olurlar. Hatta bazen bu oldukça zorlayıcı ve baskılayıcı olabilirler.

Kibirlidirler: ENTJler kıvrak zekalı, kararlı ve entellüktüel kişiliklerdir. Lakin bu durum bazen kendileri kadar kabiliyetli olmayan veya kendi haklarını yeterli miktarda savunmayan insanları küçük görmelerine sebep olur.

Toleranslı değildirler: ENTJler kendi hedeflerine ulaşmalarına yardımı dokunmayacak fikirlere ve duygulara dayalı olan görüş ve davranışlara çok az değer verirler. Bu bakış açısına sahip olmayan insanları kendileriden uzak tutarlar.

Soğuk ve acımasız olabilirler: Verimlilik takıntıları ve mantıksızlığa tahammülsüzlükleri, özellikle profesyonel hayatlarında, ENTJlerin diğer insanların kişisel şartlarını göz ardı etmelerine ve duygusal ve hassas durumlara karşı duyarsız ve ilgisiz olmalarına sebep olur.

Sabırsızdırlar: ENTJler hızlı düşündükleri çok çabuk sabırsızlığa düşerler. Bu durum ENTJlerin düşünmek ve karar vermek için daha uzun zaman dilimlerine ihtiyaç duyan insanlarla anlaşamamalarına ve koordine olamamalarına sebep olur.

Duygularını idare etmekte kötüdürler: İleri derecede rasyonel olmaları sebebiyle ENTJler duygularını ifade etmekte zorlanırlar ve diğer insanların duygularını anlamakta sıkıntı çekerler. Bu, özellikle hararetli ortamlarda, istemeyerek karşı tarafın kalbini kırmalarına sebep olur.

ENTJler için ideal partnerler:  INFP ve INTP

İş Hayatındaki Tutumu:

·        Başta olmak ister.  Çoğu zaman kurum yetkilisi, yönetici, lider gibi en güçlü mevkilerde bulunur.

·        Değişiklik yanlısı liderdir. Hedefi belirler, genel gidişi yönetir; ayrıntılı uygulamayı altındakilere bırakır.

·        Hedefe ulaşmak için en stratejik yolu arar.

·        Adım atmadan önce gerekli bilgileri toplar, stratejiyi belirler, sonucu programdakinden daha erken tarihte almaktan hoşlanır.

·        Verimsizliğe, beceriksizliğe, kararsızlığa kızar. Beklentilerini karşılamayan kişilere sert davranır,

·        Yarışçı ve hırslıdır; işkoliktir çoğu zaman.

·        Yardımcı diye çevresine güçlü irade sahibi, bağımsız kafalı, iş bitirici insanlar toplar, ikna edilmesi için karşısına çok sağlam mantığa dayalı, derli toplu tezlerle gelinmesi şarttır.

·        Kararları tek başına verir, kimseden talimat ya da öğüt almak İstemez, Ancak birinin kendinden daha bilgili ya da yetenekli olduğunu görürse, onun söyleyeceklerini dinleyebilir.

·        Problemlere mantıklı yaklaşımlar bulur. Çözüm ararken açık seçik ve kesin çizgilerle belirlenmiş bir çerçeve içinde çalışır.


Daha Fazla Göster