INFJ Kişilik Tipi

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
(İçedönük – Sezgisel – Duygusal – Yargılayan)

INFJler yaklaşık olarak

Erkeklerin %1’ini

Kadınların %2’sini

Toplam nüfusun %2’sini oluştururlar.

Toplumun genelinde en nadir görülen tiptir.

Erkeklerde en nadir görülen tiptir.

Kadınlarda en nadir görülen..


Daha Fazla Göster