ISTJ Kişilik Tipi

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
(İçedönük – Duyusal – Mantıklı – Yargılayan)

 Toplumda ISTJler yaklaşık olarak

Erkeklerin %16’sını

Kadınların %7’sini

Toplam nüfusun %12’sini oluştururlar.

Erkeklerde en sık görülen tiptir.

Toplumun genelinde en çok görülen 3. tiptir.
 

İdeal meslek:

·        Muhasebeci

·        Teknisyen

·        Mühendis

·        Çevre Bilimci

·        Güvenlik Görevlisi

·        Gözetmen

·        Vergi Müfettişi

·        Muhasebeci

·        Tıp teknisyeni

·        Yönetici

·        Askeri personel

·        Hesap uzmanı

·        Avukat yardımcısı

·        Bankacı

·        Eczacı

·        Optometrist

·        Hekim

·        Bilgisayar programcısı

·        Polis memuru

·        Borsacı

·        Öğretmen

·        Müteahhit

·        Teknisyen

·        Diş hekimi

·        Mühendis

·        Avukat

·        Sigortacı

 

ISTJlerin güçlü yönleri

Dürüst ve Açıksözlüdürler:  Dürüstlük ISTJlerin en belirgin özelliğidir.  ISTJler karşılaştıkları durumları açık ve net biçimde yorumlamayı tercih ederler. Bu yüzden kelime oyunlarından ve cerbezeden nefret ederler.

Sağlam iradelidirler ve Görevşinazdırlar: ISTJler kişisel bütünlüklerini hedeflerine kitlenmek ve çok çalışmak suretiyle fiiliyata dökerler. Sabırlı ve kararlıdırlar. Hedeflerini daima canlı tutarlar.

Sorumluluk sahibidirler: Söz ISTJler için herşey demektir. ISTler birşeyi yapacaklarını vaat ettiyseler, verdikleri sözü yerine getirememektense, günlerce fazladan mesai yapmayı ve uykusuz kalmayı tercih ederler. Ayrıca son derece sadıktırlar, görevlerini herşeyin üstüne koyarlar.

Sakin ve Pratiktirler: ISTJlerin sinirlerinin hakimiyetini kaybettiği çok nadir görülür. ISTJler olaylara daima objektif ve tarafsız yaklaşırlar. Duyguların, karar verme süreçlerini etkilememesi gerektiğine inanırlar. Ayakları yere sağlam basar. Doğal olarak da çoğu zaman eleştirilere karşı dayanıklıdırlar.

Kuralları oluşturmak ve uygulamakta oldukça iyidirler: ISTJler kaos ortamından nefret ederler. Ne yaptıklarını gözetmeksizin daima bir düzen, sistem ya da kural arayışındadırlar. Herkesin kendi vazifesini tam ve net olarak bilmesi gerektiğine inanırlar. Ayrıca halihazırdaki düzenlemeleri uygulamaktan çekinmezler ve kuralları çiğneyenlere tolerans göstermezler.

Birçok alanda bilgilidirler: ISTJler analizciler (NT) gibi bilgi depolamaktan gurur duyarlar. Sürekli yeni bilgiler toplarlar ve onları uygularlar. INTJlerden farklı olarak fikirler ve presiplerden ziyade olgular ve gerçeklerle ilgilenirler. Ayrıca çok iyi birer gözlemcidirler. ISTJler sürekli bilgi topladıklarından,  birçok alanda bilgi sahibi olurlar. Bu durum ISTJlerin farklı durumlara ayak uydurabilmelerini ve karmaşık durumları detaylarını basit bir mesele gibi kavrayabilmelerini sağlar.

 

ISTJlerin zayıf yönleri:

İnatçıdırlar: ISTJler genelde yeni fikirlere açık değildirler. Özellikle kanıtlanabilir gerçekliklere dayanmayan fikirleri kabul etmekte zorlanırlar. Bu durum ISTJlerin kolay kolay hatalarını kabul etmemesine yol açar. Özellikle neticesi hayatlarının akışını ve alışkanlılarını etkileyecekse hatalarını çok zor kabul ederler ve değişimi benimsemekte güçlükler yaşarlar.

Duyarsızdırlar: ISTJler mantığı duyguya tercih ederler. Karar verirken duygularını göz önünde bulundurabilirler lakin çoğu kez duygularına başvurmazlar. Bu nedenle dışarıdan soğuk ve duygusuz görünürler. Bazen farkında olmadan başka insanların kalplerini kırabilirler.

Herşeyi kuralına göre yaparlar: ISTJler herşeyin kuralları açık ve net belirtildiğinde en iyi biçimde çalıştığına inanırlar. Lakin bu durum ISTJleri kuralları çiğnemeye ve yeni şeyler denemeye isteksiz yapar. ISTJler kaosa dayanamazlar ve yapılandırılmamış, programsız ortamlarda verimsizleşirler ve işlerini aksatırlar.

Yargılayıcıdırlar: ISTJler “fikirler fikirdir, gerçekler gerçektir” anlayışına sahiptirler ve karşı taraftan da aynı anlayışı beklerler. Eğer karşı taraf gerçekleri kabul etmeye isteksizse veya basitçe bilmiyorsa, ISTJlerin o kimseye hürmet etmesi pek mümkün değildir.

Sık sık kendilerini sebepsiz yere suçlarlar: Kuvvetli görev anlayışları çoğunlukla ISTJlerin kendilerine fazla iş yüklemesine ve az dinlenmelerine sebep olur. Eninde sonunda bu yük çekilmez bir hal alır ve ISTJler görevlerini tam yerine getiremedikleri düşüncesine kapılırlar ve kendilerini suçlamaya başlarlar. 

ISTJlerin ideal partnerleri:  ESFP ve ESTP
 
İş Hayatındaki Tutumu:

·        Gerçekleri ve sayıları çok iyi anımsar; adeta ayrıntılı, objektif bilgileri depolayan bir kayıt sistemi vardır kafasında.

·        Eksiksiz ve hatasız iş yapılmasını önemser; somut, elle tutulup gözle görülür sonuçlar alınmasını ister.

·        Bitirdiği işi tekrar gözden geçirir, hiç yanlış yapılmamış olduğunu sağlama bağlamak için inceden inceye tarar.

·        Ayrıntılarla aşırı derecede uğraşır; canını dişine takarak, işini severek çalışır.

·        İnsanlarla değil de makinelerle, kayıtlı bilgilerle, sayılarla iş görerek ça­lışırken daha verimli olur,

·        Yalnız iş görmeyi tercih eder; çalışmasının aksatılmasından, dikkatinin dağıtılmasından hiç hoşlanmaz.

·        Kurallara ve talimata uyulmasını ister, uymayanlara İçerler.

·        Kurumun işlemleri ve kuralları karşısında yumuşak başlıdır, ama orada çalışan insanlara kolay sinirlenir.

·        Kayıtsızlığa, tembelliğe, düzensizliğe tepkilidir; rahat yaşayan kaytarıcı tiplere disiplinsiz ve amaçsız kişiler gözüyle bakar.

·        Bildiğinden şaşmaz, kafasının dikine gider; "mevzuata" bağlıdır.

·        Giyim kuşamın, çevre düzeninin, dış görünüşün önemli sayıldığı ortamları sevmez.

·        Sürekli sıkı çalışarak, işin gerektirdiği becerilerde ustalaşıp yararlı bilgiler edinerek ve sadakat göstererek kurumda yükselir.


Daha Fazla Göster