INTP Kişilik Tipi

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
(İçedönük – Sezgisel – Mantıklı – Algılayan)

INTPler yaklaşık olarak,

Erkeklerin %5’i

Kadınların %2’si

Toplam nüfusun %3’ünü oluştururlar.

Toplumun genelinde en nadir görülen 4. tiptir. (En nadir görülen tipler INFJ, INTJ ve ENTJ’dir.)

İdeal meslek:

·        Uzlaştırıcı

·        Sanat direktörü

·        Kütüphaneci

·        Bilişimci

·        Coğrafya uzmanı

·        Mikrobiyolog

·        Doktor

·        Avukat

·        Muhasebeci

·        Mühendis

·        Mimar

·        Sanatçı

·        Astronom

·        Avukat

·        Biyolog

·        Kimyager

·        Bilgisayar analizcisi, programcısı

·        Mühendis

·        Mali planlamacı

·        Grafiker

·        Tarihçi yazar

INTPlerin güçlü yönleri

Analiz yapma ve Soyut düşünmede mükemmeldirler: INTPler dünyayı bütün parçalarının birbiriyle bağlantısı olan kompleks, büyük bir makine olarak görürler ve sürekli bu bağlantıları analiz etme eğilimindedirler. Büyük resmi görmekte ve soyut kavramları anlamakta son derece yeteneklidirler. Görünüşte alakasız olan faktörlerin birbiriyle bağlantılarını ortaya çıkarma kabiliyetleriyle etraflarındaki çoğu insanı şarşırtırlar.

Orjinaldirler ve Hayalgüçleri çok kuvvetlidir: INTPlerin zihinleri daima çalışır vaziyettedir ve sürekli yeni fikirler üretmekle meşguldür. Hayalgüçleri sınır tanımaz ve kimsenin farketmediği perspektifleri kullanabilir. Doğal olarak INTPler zorlanmadan ilgilendikleri konularda orjinal çözümler üretebilir ve yeni keşiflere öncülük edebilirler.

Açık görüşlüdürler: INTPler yeni fikirlere açıktırlar ve  herhangi bir fikir kendi görüşleriyle çatışıyor olsa bile eğer mantıklıysa kabul etmeye hazırdırlar. Ayrıca sosyal formlara ve geleneklere karşı oldukça liberaldirler ve insanların kendilerinden ziyade fikirlerini yargılarlar.

Objektiftirler: INTPler oldukça rasyonel ve mantıklı kişilerdir. Kararlarını duygularından etkilenmeden alırlar ve olaylara tarafsız yaklaşırlar. Sonuç olarak bu özellikleri INTPleri oldukça objektif ve adil kişiler yapar.

Dürüst ve Açıksözlüdürler: INTPler sosyal oyunlara fazla ilgi duymazlar ve sosyal formlara çok değer vermezler. Diğer insanlarla konuşurken diyeceklerini lafı dolandırmadan, direk söylerler ve düşüncelerini açıkça dile getirirler. Doğruluk ve dürüstlüğe çok ehemmiyet verirler ve aynı hürmeti karşı taraftan da beklerler.

Heveslidirler: INTPler ilgilerini çeken konular üzerinde derinleşmek ve yeni şeyler öğrenmek için uzun zaman dilimlerini harcayabilirler. Ayrıca ilgi alanlarına giren konular üzerinde tartışmaktan son derece lezzet alırlar.

INTPlerin zayıf yönleri:

Dalgındırlar: INTPler bir herhangi bir mesele üzerinde analiz yaparken zihinlerini tamamen o konuya odaklaklayabilirler. Lakin bu özellikleri bazen dış dünyadan bütünüyle kopmalarına ve gerçekleri gözden kaçırmalarına sebep olur. Bu yüzden sıklıkla unutkanlık ve dalgınlıklarından şikayet edebilirler ve ilgilerini çekmeyen mevzulardan tamamen bihaber olabilirler.

Sık sık kendilerini ve yaptıklarının neticelerini eleştirirler: INTPler analiz ve tahlil yapmakta son derece yeteneklidirler lakin Judging (J) karakterli insanların aksine kararsızdırlar. En iyi fikrin hangisi olduğuna karar vermekte oldukça zorlanırlar. Sürekli yeni bilgiler toplarlar, alternatif seçenekleri göz önünde bulundurular ve kendi sonuçlarından daima şüphe duyarlar.

Soğukkanlıdırlar: INTPler aşırı derecede mantıklı ve rasyonel kişiler olduklarından duygularını anlamakta ve ifade etmekte zorluklar yaşarlar. Soğukkanlı ve donuk kişilerdir, bu yüzden çoğu zaman dışarıdan duygusuzlarmış gibi gözükebilirler. İnsanlarla empati kurmakta zorlanırlar. Özellikle yakınlarının duygusal desteğe ihtiyaç duyduğu zamanlarda gerekli duygusal desteği vermekte sıkıntı çekerler.

İçine kapanıktırlar: INTPler kendi iç dünyalarında yaşarlar ve dışarıdan hayatlarına müdahale edilmesinden rahatsız olurlar. Sosyal hayatları oldukça pasiftirler ve sosyal ritüellerde bazen çekingen ve utangaç olabilirler. Diğer insanalr INTPlerle iletişim kurmakta zorluklar yaşayabilirler. Hatta yakın arkadaşları bile bu konuda sıkıntı yaşayabilirler.

Kural ve Prensipleri sevmezler: INTPler bağımsızlıklarına çok değer verirler ve özgürlüklerini kısıtlayan herşeyden nefret ederler. Bu yüzden toplumsal kurallara ve geleneklere karşı fazla hürmetleri yoktur. Kendi özerkliklerine, güvenlik ve emniyetlerinden daha ziyade ehemmiyet verirler.

Bazen karşı tarafı küçümserler: INTPler ileri derecede soyut düşünebilme kabiliyetleriyle ve geniş bilgi hazineleriyle gurur duyarlar. Lakin bazen kendi kompleks düşüncelerini diğer insanlara açıklamaya çalışırken hayal kırıklığına uğrarlar, zira bilgilerine hangi yollarla ulaştıklarını tamamen açıklayamazlar. Bu durum bazen INTPlerin karşı tarafı küçümsemesine sebep olur.

INTPlerin ideal partnerleri:  ENFJ ve ENTJ

İş Hayatındaki Tutumu:

·        Karmaşık sistemler ve kavramsal modeller geliştirmede başarılıdır, ama uygulamaları başkalarına bırakmayı tercih eder.

·        Entelektüel ve profesyonel yetenek ölçerken çıtayı yüksek tutar. Kendini iyi denetleyebilmesi ile iftihar eder.

·        Düşüncede mantık titizliği arar, kavram oluşturmada akıllıca davranmaya çalışır.

·        Bütün seçenekleri dikkatle inceledikten sonra kesin ve sağlam dayanaklı sonuçlara ulaşır.

·        Yakaladığı derin kavramları başkalarının anlayabileceği biçimde dile getirmekte zorlanır.

·        Başkalarının düşüncelerinde ya da kendininkilerde tutarsızlık, çelişki ve mantık yanlışı varsa hemen yakalar.

·        Kavram oluşturayım derken ölçüyü kaçırıp her şeyi bir dizi sınıflandırma cetveline sığdırmaya kalkabilir.

·        Bir konuyu bütün karmaşıklığıyla kavrayıncaya kadar çabasını sürdürür, tam anlayışa ulaşır ulaşmaz bir sonraki konuya geçer.

·        Katı yapılanması olmayan esnek bir ortamda kendi hedeflerini seçip kendi kıstaslarını belirlemek hoşuna gider.

·        Bağımsız çalışmak ister ama iş bitirmekte zorlanabilir.

·        Başkalarını gözaltında bulundurmaktan ya da anlaşmazlıklarda hakemlik etmekten hoşlanmaz.


Daha Fazla Göster