ESTP Kişilik Tipi

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
(Dışadönük – Duyusal – Mantıklı – Algılayan)

ESTPler yaklaşık olarak

Erkeklerin %6’sı

Kadınların %3’ü

Toplam nüfusun %4’ünü oluştururlar.
 

İdeal meslek: 

·        Araba teknisyeni

·        İnşaat işçisi

·        Elektrikçi

·        Çiftçi

·        İtfaiyeci

·        Aşçı

·        Borsacı

·        Mali Planlayıcı

·        Avukat                                                                                                   

·        Askeri personel

·        Hekim yardımcısı

·        Oyuncu

·        Polis memuru

·        Profesyonel atlet

·        Acil servis tıp teknisyeni                                                 

·        Mühendis                                                                        

·        Girişimci  

·        Borsacı   

 

ESTPlerin güçlü yönleri

Cesur ve Enerjiktirler: ESTPler bitmez tükenmez enerjileri ve dinmeyen heyecanları olan neşeli, canlı ve hayat dolu kimselerdir. Yeni şeyler keşfetmekten ve faklı deneyimler yaşamaktan son derece lezzet alırlar. Bu yüzden sınırları zorlamaktan ve risk almaktan çekinmezler.

Mantıklı ve Pratiktirler: ESTPler duygu ve hissiyat odaklı durumlardan fazla hoşlanmazlar ve soyut ve felsefi konularla araları yoktur. Daha çok bir fikrin pratik olarak uygulanabilirliğiyle ve ne kadar mantıklı olduğuyla ilgilenirler.

Orjinaldirler: Yeni deneyimler ve farklı heyecanlar yaşama istekleri ESTPlerin gündelik hayatlarında oldukça orjinal ve farklı pratik çözümler üretmelerine sebep olur.

Hızlı idrak ederler: İyi gözlem yetenekleri ve pratik zekaları sayesinde ESTPler genelde yeni bilgileri çok hızlı kavrarlar ve çevrelerinde gerçekleşen ufak değişiklikleri kolaylıkla fark ederler. Ayrıca bu kabiliyetlerini insanlarla iletişim kurarken nasıl kullanacaklarını iyi bilirler.

Dürüst ve açıksözlüdürler: ESTPler oldukça açık ve doğru sözlü kimselerdir. Cerbezeden ve kelime oyunlarından nefret ederler. Lafı dolandırmayı sevmezler, duygularını ve isteklerini direk söylerler.

İletişim kabiliyetleri oldukça iyidir: ESTPler insanlarla çok kolay bir biçimde sağlıklı iletişim kurabilirler. Kiminle nasıl konuşacaklarını ve iletişim yeteneklerinden nasıl yararlanabileceklerini iyi bilirler. Liderlik kabiliyetleri vardır lakin yetki ve makam peşinde koşmazlar.


ESTPlerin zayıf yönleri

Risk alırlar: ESTPler adrenalin ve aksiyon insanlarıdır. Durağanlıktan nefret ederler ve sürekli yeni heyecanlar tatmak isterler. Bunun sonucunda bazen sonucunun ne olacağını düşünmeden riskli işlere kalkışabilirler.

Sabırsızdırlar:  ESTPler çok sabırlı kimseler değildirler ve daima daha ilginç şeyler ararlar. Zihinleri sürekli olarak bir konudan diğerine atlar. Doğal olarak bir konuya uzun süre odaklanmak ESTPler için oldukça zordur.

Büyük resmi gözden kaçırabilirler: ESTPler oldukları anı yaşarlar ve ayrıntı odaklı kimselerdir. Genelde problem çözmeyi severler lakin parçaları birleştirmekte ve sorunun bütününü ele almakta zorluk çekebilirler.  

Hassas değildirler: ESTPler akıl ve mantığa, duygulardan daha fazla ehemmiyet verirler. Dolayısıyla hissiyatların ön plana çıktığı durumlarda zorlanırlar. Özellikle kendi duygularını yorumlamakta ve karşı tarafın hissiyatını anlamakta sıkıntılar yaşayabilirler.  

Kurallara fazla aldırış etmezler: ESTPler herhangi bir kısıtlama altına alınmaktan nefret ederler. Doğal olarak kural ve yönetmeliklerle fazla araları yoktur ve bu yüzden sık sık başları belaya girer. ESTPler kural ve yasaları yapılması zorunlu hükümler yerine nasıl davranılması gerektiğini gösteren yönergeler olarak görürler.

Okul hayatlarında zorlanabilirler: ESTPler tamamen pratik ve eylem odaklı kişiler olduklarından çok fazla teorik kavram ve tekrar eden bilgilerden oluşan dersleri zor ve sıkıcı bulurlar. Bu yüzden çok fazla teorik ve ham bilgi içeren ve uzun süre odaklanmayı gerektiren alanlarda bazı sıkıntılarla karşılaşabilirler.

ESTPlerin ideal partnerleri:  ISFJ ve ISTJ


İş Hayatındaki Tutumu:

·        Becerikli, hep yarar sağlamaya dönük, gerçeklerle başa çıkmaya hazırdır; yalnız sonuçlara bakar.

·        Somut sorunların dimdik üstüne giderken mantık kullanır, hepsinin püf noktasını çabucak yakalar.

·        Yığınla bilgiyi çabucak kavrayıp belleğinde depolama yeteneği vardır.

·        Sorunları son anda çözüme bağlamanın baskısı hoşuna gider; iki ayağı bir pabuca sokan takvimler onu hızlandırır.

·        Baskı altında çok serinkanlıdır.

·        Gerginlikleri gidermeyi ve çatışan tarafları uzlaştırmayı iyi becerir.

·        Hırslı ve kendisiyle dolu olabilir; şan, şeref, başarı peşinde koşar.

·        Ancak işine geldiği zaman kurallara uyar, isyankâr olmakla övünür.

·        İnsanları kolay ikna eder, tanıdıklarını devreye sokarak her zaman rahatça iş bulur.

·        Çoğu kez aynı zamanda birçok projeyle uğraşır.

·        Dayanıklılık, güç, yüksek enerji gerektiren, tehlikeli ve gergin ortamlarda yürütülen mesleklerden hoşlanır.


Daha Fazla Göster