KALİTE ÇALIŞMALARININ BAŞARISI KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ NASIL ARTIRILIR? (-6- BEŞ KEZ NEDEN/NİÇİN SORUSUNU SORMA YÖNTEMİ)

Tuna Emir  19.01.2020
   
BEŞ KEZ NEDEN/NİÇİN SORUSUNU SORMA YÖNTEMİ, en kolay ve en çok kullanılan yöntem olarak yer almaktadır. Bu teknik, problemleri sorular sorarak açıklığa kavuşturmayı sağlar. Her cevabın arkasından tekrar neden/niçin diye sorulması gerekmektedir. Olayın başlangıcından itibaren beş kez neden olduğu sorulur. Problemin neden ve niçin ortaya çıktığının sorgulanması aslında çözüm sürecinin ilk adımını oluşturmakta ve problemin sahiplenilmesi açısından cesaretlendirici olmaktadır. Problemin çözümü için gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetlerinin, problemin kök nedenine inilmediğinde, çözümü kalıcı kılmayacağı vurgulanmaktadır.

Kök – neden analizi yapılırken dikkat edilmezse hatalı yollara girebilir. Bu hatalı yollardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

·       Üzerinde durulan problemin yanlış tanımlanması,
·       Esas problemin, yan probleme dayatılması,
·       Problemin suçlamaya bağlanması,
·       Problemin doğal olduğundaki yanlış savunma,
·       Problemdeki hedef, gerçek, eğilim, boşluk kavramlarının eksikliği.


Daha Fazla Göster