KALİTE ÇALIŞMALARININ BAŞARISI KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ NASIL ARTIRILIR? (-3- HİSTOGRAM)

Tuna Emir  19.01.2020
   
HİSTOGRAM, Sözel anlatım yerine daha çok şekillerle verileri sunma yöntemidir. Histogram’dan yararlanma, çeşitli konuların özetlenmesi, analizi, verileri karşılaştırma ve düzensizlikleri gösterme şeklinde gerçekleşebilir. Histogram, verilerin dağılımını belirtmesi yanında bir verinin herhangi bir değerinin tekrar etme durumunu da gösterir. Böylece problemin nedenleri net olarak açığa çıkarılabilir.

Histogram, gruplandırılan ölçüm birimlerinin bir dikdörtgenler dizisi biçiminde grafiklendirilmesidir. Histogramlarda bulunan dikdörtgenlerin tabanları sınıf aralıklarını yükseklikleri ise sınıf frekanslarını yani o sınıfta olan veri sayısını temsil eder.

Histogram oluşturma süreci şu şekildedir:

·       Sınıf sayısını ve önemini tespit etme (Tablo oluşturma)
·       Birimleri tespit etme (Sınır belirleme)
·       Basamakları tespit etme
·       Histogramları çizme

Veri toplama, problemlerin çözümün her evresinde yerine getirilmesi gereken bir faaliyettir. Veri toplama, olayların bilinmesine yönelik bir yaklaşımdır. Veri toplama yöntemi ile bir problemin çözümü için gerekli bilgilerin hepsi bir araya toplanır.

Olaylar hakkında bilgi edinirken temel bazı sorulara başvurulabilir. Örneğin; Ne oldu? Ne zaman oldu? Nerede oldu? Kimleri kapsıyor? Nasıl oldu? gibi. Veriler somut olmalıdır. Veri toplama bir soru dizini yardımıyla gerçekleştirilebilir. Bu veriler; ölçülebilir, denenebilir ve gözlemlenebilir olmalıdır.

Veriler toplanırken şu hususlar dikkate alınmalıdır:

·       Veriler incelenen durumu gerçekçi bir tarzda belirtmeli, veriler tarafsız olmalı ve yorum eklenmemelidir.
·       Verilerin yeterli olup olmadığı dikkate alınmalıdır.
·       Veriler gerçekleri ortaya çıkaracak şekilde toplanmalı ve özetlenmelidir.


Daha Fazla Göster