KALİTE ÇALIŞMALARININ BAŞARISI KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ NASIL ARTIRILIR? (-1-)

Tuna Emir  19.01.2020
   
1949 yılında II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi sonrası kalite çalışmaları başlamıştır. O dönemlerde yapılan çalışmalarda, sanayiden kopuk kalan analiz ve araştırmanın verimsizlik oluşturduğu fark edilmiş ve mühendisler, bir fabrikadaki tüm kalite üretim problemlerini araştıramayacaklarından dolayı, işçilerin bu görevi paylaşabilecekleri bir ortam meydana getirmeyi uygun bulmuşlardır. Bu amaçla, işçilere, üretim ve kalite problemlerini belirlemede değişik eğitimler verilmeye başlanmıştır. Amerikalı mühendisler tarafından geliştirilen bu yöntem, bugün kalite kontrol çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

Kalite Kontrolün gelişmesinde temel olarak üç aşama düşünülür. Bunlar:

1. İnceleme ve araştırma dönemi (1946 – 1950)

2.Tanıtım, geniş bir yelpazede yapılan uygulamalar ve istatistiksel yöntemlerin mühendisler tarafından hatalı uygulanması dâhil olmak üzere İstatistiksel Kalite Kontrolü ( 1950 – 1954 )

3. Kalite Kontrolün sistematik olarak uygulanması dönemi (1955 – 1960)

olarak özetlenebilir.

İstatistiksel Kalite Kontrol teknikleri hakkında önemli bilgiler veren Deming bu çalışmaların başında yer alan en önemli kişidir. Juran da bir diğer önemli isimdir. Japonya’ya 1954 yılında davet edilen Juran, Kalite Kontrol Yönetimi üzerine konferanslar düzenlemiştir. 1960 yılına kadar bu faaliyetler sonucunda kalite adına çok mesafe sağlanmıştır. Kaliteyi artıranlar için Japon hükümeti yüksek kaliteli mallara belli ayrıcalıklar koymuş ve özel teşvikler vermiştir. Hükümetin katkısı sadece teşvikler şeklinde olmayıp, yoğun bir eğitim programıyla beraber televizyon ve radyoda gibi iletişim araçlarında kalite konularında çeşitli programlar yaptırarak sürdürülmüştür.

Kalite çalışmaları, bir sürecin kararlı duruma getirilmesi, iyileştirilmesi ve getirilmesi ile müşteri gereksinimleri ve süreç performansı arasındaki farkın azaltılması için kullanılan önemli yardımcılardır. Ancak sorunların doğru bir biçimde tanımlanması, neden ya da nedenlerin ortaya çıkarılması ve eylem planlarının geliştirilmesinde, bazı tekniklerden yararlanılmaktadır. Bu teknikler genel olarak problem çözme teknikleri olarak adlandırılmaktadır.

Kalite çalışmalarını yürütürken, bir işletme içinde, aynı bölümde çalışan ya da aynı işi yapanların istekli olarak, yapılan iş ile ilgili değişik problemlerin sebepleri ve nedenlerini, sorun çözme yöntemleri hususunda eğitildikten sonra beraber çalışarak ve düzenli toplantılar yaparak araştırmak, bulmak, çözmek ve üst yönetime sunmak için gruplar oluşturulabilir. Grup üyelerinin problem çözme ve karar verme teknikleri hakkındaki yetkinliği çalışmaların başarısını artıracaktır.

İşletmelerde ortaya çıkan sorunlar, sadece görünen yönüyle ele alınmayıp anlık çözümlerin yanında soruna yol açan nedenler de incelenmelidir. Bir ya da birden fazla neden söz konusu olabilir. Çözülmeyen kök nedenler toplanarak benzer sorunların tekrar ortaya çıkmasına ve/veya farklı sorunların meydana gelmesine yol açar. 

Kök nedenler belirlendikten sonra bir veri kaynağı olarak kategorik biçimde (insan faktörleri, çalışma ortamı, kullanılan ekipman, malzeme …)  ifade edilmesi ve pareto analizi gibi yöntemlere değerlendirilmesi kolay ve etkili bir çözüm fırsatı sunacaktır. Unutmayalım ki etkilerin % 80’ni, etkenlerin % 20’sinden kaynaklanmaktadır

Pareto Analizi, Histogram, Beyin Fırtınası, Neden-Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı Diyagramı) ve Beş Kez Neden/Niçin Sorusunu Sorma Yöntemi problem çözmede kullanılan bazı araçlardır. Bu araçlar hakkında, devam eden bağlantılı yazılarda bilgi verilmiştir.


Daha Fazla Göster