ENFP Kişilik Tipi

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
(Dışadönük – Sezgisel – Duygusal – Algılayan)

ENFPler yaklaşık olarak

Erkeklerin %6’sını

Kadınların %10’unu

Toplam nüfusun %8’ini oluştururlar.

ENFP kadınlarda en sık görülen 5. tiptir.

Toplumun genelinde en sık görülen 8. tiptir.

 

İdeal meslekler:

·        Barista

·        Sosyal Hizmet Görevlisi

·        Öğretmen, Bahçıvan

·        Çocuk doktoru

·        Masaj Terapisti

·        Aktör                                                                  

·        Gazeteci

·        Sanatçı                                                             

·        Medya uzmanı

·        Danışman                                                         

·        Psikoterapi uzmanı

·        Şirket ya da takım antrenörü                             

·        Halkla ilişkiler görevlisi

·        Girişimci                                                             

·        Din eğitimcisi

·        İnsan kaynakları geliştirme uzmanı                  

·        Yazar

·        İç dekoratör                                                       

·        Öğretmen

 ENFPlerin güçlü yönleri

Meraklıdırlar: ENFPler oldukça kuvvetli hayal gücüne sahiptirler. Yeni fikirlere açıktırlar ve sürekli yeni şeyler denemek isterler. Farklı deneyimler yaşamak için rahatlarını bozmakta tereddüt etmezler.

Çok iyi gözlemcidirler: ENFPler her davranışın, duygunun ve fikrin daha büyük bir şeylerin parçası olduğuna inanırlar. Bu yüzden oldukça gizemli ve büyük bir bulmaca olarak gördükleri hayatı, bütün hadiselerine dikkat etmeye çalışarak ve hiçbir detayını kaçırmamaya özen göstererek anlamaya ve yorumlamaya çalışırlar.

Enerjik ve Heveslidirler: ENFPler çok kolay heyecanlanırlar. Akıllarına kendilerini heyecanlandıran bir fikir geldiğinde, onu herkesle paylaşmak isterler. Heyecanları ve hevesleri bulaşıcıdır, başkalarının da şevke gelmesine ve canlanmasına sebep olur. Bu özellikleri ENFPlere yeni sosyal ilişkiler kurma ve yeni deneyimler yaşama noktalarında son derece kolaylıklar sağlar.

İnsanlarla ilişkileri çok iyidir: ENFPler insanlarla iletişim kurma ve fikirlerini karşı tarafa iletebilme noktalarında oldukça başarılıdırlar. İnsanlarla iletişim halindeyken kendi fikirlerini veciz ve ikna edici bir şekilde ifade ederler ve konuşmayı dedikodu, futbol gibi gündelik konulardan kolayca kendi fikirleri doğrultusuna yönlendirebilirler.

Nasıl rahatlayacaklarını bilirler: ENFPler hayatın zorluklarından sıyrılmayı ve hayatı nasıl daha eğlenceli bir hale getireceklerini çok iyi bilirler. Tükenmeyen tutku ve heyecanları, hayatlarının her saniyesini renklendirir. ENFPlerin yakın arkadaşları sık sık ENFPlerin süprizleriyle karşılaşırlar.

Dost canlısıdırlar ve çevreleri tarafından çok sevilirler: ENFPler oldukça samimi, sıcakkanlı, uyumlu ve dost canlısı kimselerdir. İnsanlarla empatik iletişim kurabilirler ve doğal olarak herkesle iyi geçinebilirler. Genelde de oldukça geniş bir arkadaş çevreleri olur.

 

ENFPlerin zayıf yönleri

Çok duygusaldırlar: ENFPler hassas bir ruh yapısına sahiptirler ve duygularını çok yoğun yaşarlar. Eleştiri ve tartışmalardan çok kolay incinirler. Bazen bu tarz gergin ortamlarda hissiyatlarını kontrol edemeyebilirler ve aşırı tepki gösterebilirler.

Pratik becerileri zayıftır: ENFPler problemin ne olduğunu tespit etmede veya çözüm için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bulmada ve özelikle bir grup çalışmasındaysalar proje başlatmada oldukça başarılıdırlar. Lakin projenin uygulama kısmına geçildiğinde oldukça zorlanırlar ve çözümü pratiğe dökmede zorluklar yaşarlar. Bu yüzden etraflarında fikirlerini hayata geçirecek birileri olmazsa, oldukça yaratıcı ve orjinal olan fikirleri çoğu kez sadece fikir olarak kalır.

Olayların üzerinde çok düşünürler: ENFPler zahire bakıp hüküm vermezler, olayların ve durumların altında yatan manaları, kısaca işin hakikatını çözmeye çalışırlar. Daima “Neden böyle yaptın? Bu tam olarak ne hakkında? Bunun esas amacı ne? gibi sorular sorma eğiliminde olurlar.

Kolayca strese girebilirler: ENFPler diğer insanların hissiyatlarına karşı çok hassastırlar ve bu yüzden kendilerinden yardım rica edildiğinde hayır demekte zorlanabilirler. Bunun sonucunda normalden daha fazla yük alalabilirler ve strese girebilirler.

Odaklamada sıkıntı yaşayabilirler: ENFPler felsefe, sosyoloji ve insan ilişkileri gibi konularda doğal kaşiftirler. Lakin karşılarına prosedür ve idari işlemler çıktığında, ilgilerini canlı tutmak ve zihinlerinin başka şeylere dönmesini engellemek ENFPler için oldukça zordur.

Aşırı derece bağımsızdırlar: ENFPler başkasının emri altına girmekten ve kurallarla sınırlanmaktan nefret ederler. Olabildiğince bağımsız olmayı ve hayatlarını kendi başlarına şekillendirmeyi arzularlar.

 
ENFPlerin ideal partnerleri: INTJ ve INFJ

 İş Hayatındaki Tutumu

·        Parasal konuları da içeren bilgi ayrıntılarıyla uğraşmaktan hoşlanmaz.

·        Değişiklik ve üstesinden gelinecek yeni yeni konular arar; hep yaratıcılığının değerlendirilmesi için alışılmamış yollar ve hayal gücünün kullanılacağı sıradışı yaklaşımlar peşindedir.

·        İnsanları heyecanlandıran karizmatik bir lider olabilir; enerjisini ve coşkusunu aşılayarak başkalarını da ateşler.

·        İlginç ortamlarda yaratıcı ve enerjik insanlarla el ele vererek çalışmaktan hoşlanır.

·        Proje başlatırken heyecanlanır, ama yola çıkıldıktan sonra ilgisi azalabilir. Ona göre iş başlatmak bitirmekten keyiflidir,

·        Bir projeye kendini kaptırdı mı, zamanın nasıl geçtiğinin de, fiziksel ihtiyaçlarının da farkında olmayabilir. İşe öyle dalar ki, karnını doyurmayı ve uykuyu unutur.

·        Çok hızlı düşünür, anında çözüm bulur.

·        Genellikle birden fazla alanda yeteneklidir; tek konuya odaklanmakta güçlük çekebilir.

·        Ayrıntılar ve düzensizlikten bunalabilir, rutin işleri başka birinin üstlenip sürdürmesini isteyebilir.

·        Fazla gözetim altında bulundurulmadan, kendi uygun gördüğü tempoda çalışmak ister. Aşırı katı yapılı iş ortamlarından hoşlanmaz.


Daha Fazla Göster