Değişimin Farkında Olun

NEDEN?

Makinelerin yükselişi zamanımızın en önemli hikayesi

Teknoloji ve dijitalleşme konusundaki yetkinliklere yetişemiyorum! Cümlesi neredeyse tüm sohbetlerimizin içinde. Gelecek sohbetleri, sürekli olarak; ya uyum sağlarsın ya yok olursun! mesajı veriyor.

Yapay zeka çalışmaları hızla ilerliyor ve insan zekasına sahip makineler, bilim ve teknolojinin her alanına yayılıyor. Hepimiz, yapay zeka hikayesinin sonu hakkında düşünüyoruz. Çünkü, bu sadece makineleri anlatan bir hikaye değil. Aynı zamanda, kendi seçimlerini yapan ve kaderlerini şekillendiren insan hakkında da bir hikaye.

Yapay zeka gelişmeleri, bize yeni bir eşikte olduğumuzu anlatıyor. Bu eşik adeta bir program güncellemesi gibi; teknoloji anlayışının güncellenmesi anlamına geliyor. Bu güncellemenin tüm alışkanlık, algı, davranış ve hatta hayatımızı baştan aşağıya yenileyebileceğini görmemiz gerekiyor.

Akıllı makineler çağında, kişiyi akıllı yapan şey hakkındaki eski tanımlar artık geçerli değil. Yeni akıllılık, ne bildiğiniz tarafından değil, düşünme, dinleme, ilişki kurma, işbirliği yapma ve öğrenme kalitesi tarafından belirlenecek. Ve bu kayma, bilişsel ve duygusal becerilerimizi daha üst seviyeye çıkarmak gibi zor işlere odaklanmamızı gerektirecek.


Gelecek bizden yeni beceriler bekliyor

Araştırmalara göre; benzersiz insan becerilerine talep artacak.

Yapay zeka, çalışmanın daha rutin yönlerini ele geçirirken, 75 milyon mevcut işin yerinden edileceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte, hem duygusal zeka hem de teknik zeka gerektirecek 133 milyon yeni iş yaratılacak. Yeni dünyada teknoloji tasarımı ve programlama gibi beceriler önemli olacak.

2030 yılına kadar tüm mesleklerin yüzde 60'ındaki faaliyetlerin, yaklaşık yüzde 30'unun otomatikleşebileceği tahmin ediliyor. Bu, fabrikada çalışanlardan çağrı merkezi operatörlerine, işe alım uzmanlarından CEO'lara kadar çoğu işçinin dijital asistanlarla birlikte çalışacağı anlamına geliyor.


Organizasyonlar yapay zeka ve makine öğreniminin gücünden yararlandıkça tüm işlerin doğası değişiyor

Araştırmalar 400 milyon ila 800 milyon arasında kişinin otomasyonla yerlerinden edilebileceğini tahmin ediyor.  2030 yılına kadar bu işler, yeni işler ile yer değiştirecek. Ancak, insanların bu işlere girme yollarını bulmaları gerekiyor.  75 milyon ila 375 milyon arasında mesleki kategorisi için yeni beceriler öğrenmek gerekiyor.

2030 yılı işgücü talebinin yüzde 8 ila 9'unun, daha önce var olmayan yeni meslek türlerinde olması bekleniyor. En büyük zorluk, işçilerin yeni işlere geçiş için gerekli beceri ve desteğe sahip olmalarını sağlamak olacak. Bu geçişi yönetemeyen ülkeler artan işsizlik ve düşük ücretler ile mücadele etmek zorunda kalacak. 

Emeğin yapay zeka ile yerinden edilmesi; Otomasyonun işgücü verimliliğini artırmasına, yatırımların artmasına ve GSYİH da büyümeye yol açabilir. Tek bir şartla; ‘’Yerinden edilmiş işçilerin hızlı bir şekilde yeniden istihdam edilmesi.’’ Bu ancak, beceri ve yetenek setlerini yeniden tanımlayarak ve yeni dünya için yeni yetenek yönetimi programları tasarlayarak mümkün.


Yapay zeka yakın zamanda iş süreçlerinde ön saflarda yerini alacak

Şirketlerin yetenek yönetimi stratejilerini ve işgücü ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Hangi yeteneklere ihtiyaç duyulacağı, yeni yeteneklerin nerede gerekli olacağı, işini yapay zekaya devreden çalışanın yeniden nasıl konumlandırılacağı üzerine çalışmak gerekiyor. Çalışanları yeni iş dünyası için eğitmek ve hazırlamak gerekiyor. Bu kişisel çıkarların ötesinde; bir sosyal sorumluluk gerekliliği.

Bireylerin hızla değişen geleceğe hazırlanmaları gerekiyor. Talep edilen yeni becerilerin edinilmesi bireylerin kendi refahları için kritik bir gereklilik. İnsan emeğine talep olacak evet, ancak nerede çalışılacağı, nasıl çalışılacağı ve çalışmak için gerekli yetenek beceri seti geleneksel durumdan çok farklı olacak.


Kimimize göre merak uyandırıcı kimimize göre korkutucu di mi?

Herkes tek bir ortak noktada buluşuyor: Hareketsiz kalmak için artık çok geç!


T-Manager birey ve organizasyonların geleceğe uyumlanmasına yardımcı olacak yaratıcı çözümler sunuyor.

 Harekete geçmek için yapmanız gereken, sadece bize katılmak.