Kişiliğin Oluşumunda 4 Temel Belirleyici E-İ / S-N / T-F / J-P

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
İçe Dönüklülük (İ) ve Dışa Dönüklülük (E)

İnsanın Enerjisini Nereden Aldığıyla Alakalıdır.

İçedönük insanlar enerjilerini kendilerinden alırlar, sessiz, sakin, az konuşan insanlardır. Kendilerini yalnız kaldıklarında rahat hissederler. Kalabalık ortamları sevmezler, az kişilik grupları tercih ederler. Düşüncelerini hemen ifade etmezler, önce düşünür sonra konuşurlar. Sosyallik aramazlar. Uzun süre kalabalığa maruz kalmaktan yorulurlar.

Dışadönük insanlar enerjilerini dışarıdan alırlar. Sosyal, konuşkan, girişken, düşünen hemen ifade eden insanlardır. Kalabalık gruplara dahil olmayı tercih ederler. Diğer insanlarla birlikte olmadıkları zamanlar kendilerini huzursuzluk ve yalnızlık hissederler; dolayısıyla yalnız kalmayı sevmezler. Önce hareket eden, sonra düşünen insanlardır.

Duyusallık (S) Ve Sezgisellik (N)

 Dünyayı Algılama Biçimini Yansıtır.

Duyusal insanlar algılarını önce beş duyu organlarıyla elde ettikleri verilere bina ederler sonra içlerinde yorumlarlar. Somut bilgiyi öğrendikten sonra soyuta geçerler. Teorikten ziyade pratiği severler. Bu yüzden iyi gözlem yetenekleri vardır.

Sezgisel insanlar algılarını önce kendi içlerinde yorumlarlar daha sonra bu algılarını sonra beş duyu organlarıyla elde ettikleri verilere bina ederler. Soyut bilgiyi öğrendikten sonra somuta geçerler. İşin daha çok pratikten ziyade teorik kısmıyla ilgilenirler.

Duygusallık (F) ve Düşüncesellik (T)

Kişinin Karar Vermesinde Duygularının Mı Mantığının Mı Daha Fazla Etkili Olmasıyla Alakalıdır.

Duygusal insanlar karar alırken çoğunlukla duygularını göz önünde bulundururlar ve duygularına göre hareket ederler. İnsan odaklı yaşarlar, empati kurma yetenekleri yüksektir, insanlar arası ilişkilerde uyuma, armoniye ve sosyal değerlere ehemmiyet verirler, takdir gördükçe motive olurlar.

Düşünsel insanlar, karar alırken önce mantıklarını göz önünde bulundururlar, duygularına ikinci planda başvururlar. Rasyoneldirler, daha çok objektif olmayı tercih ederler, hedef odaklıdırlar, başarı ile motive olurlar, zor kararlar alabilirler. Dışarıdan duygusuz gözükebilirler.

Yargılayıcılık (J) ve Algılayıcılık (P)

Hayatı Yaşama Tarzı İle Alakalıdır.

Yargılayan insanlar; düzenli olmayı, yapacaklarını bir sıraya koymayı, idare etmeyi severler. Planlı, sistematik ve programlı yaşamayı tercih ederler. Ertelemeyi, belirsizliği, seçenekleri açık bırakmayı sevmezler. Yönetim ve idare etmeye doğal yatkınlıkları vardır.

Algılayan insanlar; rahat, spontan, esnek, gelişigüzel yaşamayı tercih ederler. Rutini, katı programları ve bir plan dahiline sokulmayı sevmezler. Daima seçeneklerin açık kalmasını isterler. Ortama rahat ayak uydururlar, insanlarla geçinmekte çok zorluk yaşamazlar. Bir plan yapmaları gerekecekse, esnek planları tercih ederler; bu yüzden işlerini ertelemeye yatkındırlar.


Daha Fazla Göster