KALİTE ÇALIŞMALARININ BAŞARISI KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ NASIL ARTIRILIR? (-4- BEYİN FIRTINASI)

Tuna Emir  19.01.2020
   
BEYİN FIRTINASI, İngilizce ‘Brainstorming’ anlamındadır. Beyin fırtınası, daha çok düşünce oluşturmak için belli sayıda bireyden oluşan bir grubun kapasitesinden yararlanmayı hedefler. Grup üyelerinden her birinin düşüncesi çalışmayı oluşturur. Bir beyin fırtınası toplantısında grup üyeleri 4-12 kişi arasında değişebilir. Bir beyin fırtınası döneminde üyeler problem üzerinde yoğun bir düşünme amacına yönelik faaliyet gösterirler.

Beyin fırtınası iki evreden oluşur:

1. Çok sayıda düşünce bu düşüncenin kalitesine bakılmaksızın araştırılmaktadır
2. Daha sonra düşüncelerin kalitesi konusunda ayrım yapılır

 Beyin fırtınası çeşitli ilkelerden hareketle düşüncelerin ortaya çıkarılmasına dayanır. Bu ilkeleri şu şekilde belirtmek mümkündür:

·       Zaman tutucu belirlenmeli ve zaman sınırlaması yapılmalıdır.
·       Beyinler yaratıcı ve hayalci düşünmeye özendirilmelidir.
·       Düşünceler belirtildiğinde üzerinden kesinlikle olumsuz ifadeler nitelenmez, eleştirilmez ve tartışma yapılmaz (saçma, yanlış gibi) , ancak anlaşılmadı ise açıklama talep edilebilir.
·       Düşünceler açık ve özlü biçimde ifade edilmelidir.
·       Üyeler   birbirlerinin       düşünce             ve          görüşlerinden              yararlanılarak    sinerji oluşturacak yeni düşünceler üretmelidir.
·       Etkili bir oturum aşaması uzun tutulmamalıdır. Önerilen süre genellikle 60 dakikadır.
·       Toplantı sabırla devam ettirilmelidir. Başlangıçta belki konunun köküne inmeyen veya bilinen düşünceler üretilebilir. Fakat bu düşünceler bittiğinde gerçek beyin fırtınası başlar.
·       Her üyenin çalışmalara iyi niyetle katılması esastır.


Daha Fazla Göster