INFP Kişilik Tipi

İlknur TUNÇ  20.12.2019
   
(İçedönük – Sezgisel – Duygusal – Algılayan)

INFPler yaklaşık olarak

Erkeklerin %4’ü

Kadınların %5’i

Toplam nüfusun %4’ünü oluştururlar.

INFP toplumun genelinde en sık görülen 9. tiptir.

İdeal meslek: 

·        İnsan Kaynakları Uzman

·        Terapist

·        Sanatçı

·        Film/Video Editörü

·        Şef

·        Öğretmen

·        Yazar

·        Aktör                                                                 

·        Müzisyen

·        Mimar                                                                 

·        Meslek terapisti

·        Sanatçı      

·        Fotoğrafçı

·        Psikoterapist                                                      

·        Yazar

·        Danışman                                                           

·        Din eğitimcisi

·        Editör                                                                  

·        Fen bilgini

·        Çevirmen                                                            

·        Konuşma bozukluğu hekimi

·        Gazeteci                                                             

·        Öğretmen

·        Kütüphaneci                                                     

·        Araştırmacı


INFPlerin güçlü yönleri:

İdealisttirler: INFPler en idealist karakterlerdendir. Son derece şefkatli ve iyimserdirler. Bütün insanların fıtraten iyi huylu ve masum olduğuna inanırlar, hatta bu inançlarından dolayı bazen yanlış anlaşılırlar. Bütün kalpleriyle dünyanın daha güzel ve barışçıl bir yer olmasını dilerler.

Çok şefkatlidirler ve Enerjiktirler: INFPlerin çok derin iç dünyaları ve çok şiddetli şefkatleri vardır. INFPler son derece yardımseverdirler ve inandıkları değerler uğrunda yılmadan mücadele edebilirler. Lakin sosyal hayatta oldukça sessiz ve çekingen olduklarından ve hissiyatlarını kendi içlerinde yaşadıklarından bu şiddetli şefkat ve enerjileri dışarıdan fark edilmeyebilir.

Açık fikirli ve Esnek kişilerdir: INFPler kural ve yönetmeliklerle sınırlandırılmaktan ve aynı şekilde başka insanlara kurallar diretmekten nefret ederler. Esnek ve liberaldirler. Kendi düşünce ve inançlarına saygı gösterildiği sürece bütün fikirlere karşı açıktırlar.

Yaratıcıdırlar: Kuvvetli sezgileri ve açık görüşlü olmaları  sayesinde INFPler perdeler arkasında gizlenmiş sırlı manaları yorumlamakta ve karşılaştıkları kompleks durumlarda doğru bağlantıları kurmakta zorlanmazlar. Bu özellikleri sayesinde özellikle ruh derinliği gerektiren alanlarda kolayca ilginç ve farklı fikir ve eserler ortaya koyabilirler. INFP karakterine sahip birçok ünlü yazar ve şair vardır.

Uyum ve işbirliğine değer verirler: INFPler diğer insanlar üzerinde makam sahibi olmayı sevmezler ve baskın davranışlarda bulunmazlar. Bütün olaylara demokratik yaklaşırlar ve koşullar ne olursa olsun herkesin fikrini öğrenmek isterler.

Çok çalışkandırlar: Son derece azimli ve idealist kimseler oldukları için INFPler kendi inanç ve değerleri doğrultusunda olağanüstü gayret gösterirler. INFPleri sırf zor olduğu veya diğer herkes pes etti diye başladıkları işi yarım bıraktıkları çok nadir görülür.
 

INFPleri zayıf yönleri

Bazen çok fazla idealist olurlar: Aşırı idealist olmaları INFPlerin bazen çok fazla hayalperest olmalarına sebep olur. Kendilerini ve bütün sevdiklerini idealize etmek ve kusursuz görmek isterler. Bu yüzden bazen kimsenin hatasız olamayacağı düsturunu göz ardı ederler. Bu özellikleri kendilerini gereğinden fazla suçlu ve hatalı hissetmelerine sebep olur. Ayrıca romantik ilişkilerde bazı sorunlara yol açabilir

Pratik değildirler: INFPler pratik ve gündelik meselelere fazla ehemmiyet vermezler ve bu hususlarda genelde fazla becerikli olmazlar. Hatta bazen ilgileri çeken bir konuya odaklandıklarında yemek-içmek gibi temel ihtiyaçlarını bile unutabilirler.

Kendilerini ihmal ederler: Kuvvetli şefkat duyguları ve son derece iyi kalpli ve yardımsever olmaları INFPlerin kendilerini fazla düşünmemesine sebep olur. Doğal olarak INFPler bazen özel hayatlarını ve şahsi ihtiyaçlarını ihmal edebilirler.

Eleştirilere karşı çok hassastırlar: INFPler tartışma ve çatışmalardan nefret ederler ve mümkün olduğu kadar bu ortamlardan uzak durmaya çalışırlar. Her durumda etraflarındaki herkesin memnuniyetini gözetirler. Lakin kendi fikir ve inançlarına çok sıkı bağlıdırlar ve bu yüzden kendilerine gelen eleştirileri kabul etmekte zorlanırlar.

Anlaşılması zor kişilerdir: INFPler genelde sessiz, sakin, içine kapanık kimselerdir. Kendilerinin farkındadırlar ve mahremiyetlerine çok özen gösterirler. Bu yüzden INFPlerin çoğu zaman dışarıdan anlaşılmayacak kadar kompleks iç dünyaları olur.

Malumatla uğraşmayı sevmezler: Duygular ve manevi değerlere daha çok ehemmiyet vermeleri ve büyük resme odaklanmalarından dolayı INFPler verilerle uğraşmayı, analiz yapmayı ve ayrıntılara odaklanmayı sevmezler ve bu alanlarda çoğu zaman zorlanırlar.

INFJlerin ideal partnerleri:  ENTJ ve ENFJ

İş Hayatındaki Tutumu:

·        Kural, talimat; program, takvim sevmez.

·        Değerlerini başkalarına zorla kabul ettirme derdi yoktur; tatlılıkla inandırarak, etkileyerek, esin kaynağı olarak sonuç almayı tercih eder.

·        Çoğu kez sessizce, dikkat çekmeden, ama kararlılıkla işini yapıp sonuca ulaşır.

·        Kendi değerlerini paylaşan bir grup bulursa başına geçip lider olabilir,

·        Rekabet içeren ortamda çalışmakta zorlanır.

·        Bağımsızlığını önemser, çalışırken ara vermek zorunda bırakılmaktan hoşlanmaz, sonucun kusursuz olmasını sağlama bağlamak için işi kendi yapmak ister.

·        Karmaşık işler üstünde çalışırken çok sabırlı olabilir.

·        Beğenilmek ve katkılarıyla ünlenmek ister, ama bu dileğini başkalarına açmaz pek.

·        Vizyonlarını ve kendinden beklentilerini aklına takabilir. Kendine not verirken yüksek kıstaslar kullanır.

·        Tartışmalı konuların her yanını görür. Kendi açısından neyin en önemli nokta olduğunu fark etmekte güçlük çektiği için, kararsız kalabilir.

·        Yaşamının hedeflerine ulaşmanın yollarını bulamazsa hayal kırıklığına uğrayıp cesaretini ve şevkini kaybedebilir.

·        Çoğu zaman duygularını gizler.


Daha Fazla Göster